Sökning: "Mikael Sandlund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Mikael Sandlund.

 1. 1. Choice as governance in community mental health services

  Författare :Maria Fjellfeldt; Urban Markström; Mona Eklund; Mikael Sandlund; Marie Sallnäs; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; freedom of choice systems; community mental health services;

  Sammanfattning : In 2009, the Act on Freedom of Choice Systems (SFS 2008:962) wasestablished in Sweden, and this enabled municipalities to organise services aschoice models. This thesis describes and analyses the implementation of afreedom of choice system within community mental health services. LÄS MER

 2. 2. Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder : studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa

  Författare :Karl Anton Forsberg; Per Olof Sandman; Tommy Björkman; Mikael Sandlund; Ulf Malm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; community psychiatric nursing; life style intervention; lived experience; health; metabolic syndrome; psychiatric illness; randomized controlled trail; sense of coherence; Personer med psykiskt funktionshinder; omvårdnad; socialpsykiatri; hälsa; metabolt syndrom; livsstil; RCT; KASAM; livsvärld; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to investigate if the somatic comorbidity and increased mortality among persons with psychiatric disability (residents in supported housing facilities) can be influenced. The thesis comprises four papers. Paper I describes the lived experience of health and body. LÄS MER

 3. 3. Individual placement and support (IPS) i en socialpsykiatrisk kontext : en väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder?

  Författare :Ulla Nygren; Mikael Sandlund; Birgitta Bernspång; Urban Markström; Marie Åsberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arbetsrehabilitering; psykiatri; arbetsterapi; aktivitetsidentitet; förändringsprocesser;

  Sammanfattning : Introduktion Delaktighet i arbete är för de allra flesta människor en önskad och viktig aktivitet av många olika anledningar, men för personer med en psykisk sjukdom är inklusionen i arbetslivet begränsad. I Sverige är en psykiatrisk diagnos den vanligaste orsaken till sjukskrivning och värst är situationen för unga personer (2011). LÄS MER

 4. 4. Ung same i Sverige : livsvillkor, självvärdering och hälsa

  Författare :Lotta Omma; Mikael Sandlund; Lars Jacobsson; Solveig Petersen; Siv Kvernmo; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Samer; urfolk; psykisk hälsa; skolbarn; discriminering; unga vuxna; könsskillnader; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : BackgroundThe Sami are the indigenous people in Scandinavia. They have a long history of discrimination, racism and conflict which has had a significant impact on Sami self-esteem and possibly also on their health, especially mental health. LÄS MER

 5. 5. Ethical considerations in psychiatric inpatient care : The ethical landscape in everyday practice as described by staff

  Författare :Veikko Pelto-Piri; Ingemar Engström; Lars Kjellin; Håkan Thorsén; Mikael Sandlund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Staff; psychiatric care; diary method; qualitative content analysis; ethical issues; decision making; coercive care; adolescent; Psychiatry; Psykiatri;

  Sammanfattning : This thesis focuses mainly on the general ethical considerations of staff and not pre-defined specific ethical problems or dilemmas. The aims of this thesis were: first, to map ethical considerations as described by staff members in their everyday work in child and adolescent psychiatry as well as in adult psychiatry; second, from a normative ethical perspective, examine encounters between staff and patients; and third, to describe staff justification for decisions on coercive care in child and adolescent psychiatry. LÄS MER