Sökning: "Ulf Malm"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ulf Malm.

 1. 1. Meter, rytm och ljudgestaltning i bunden vers : exemplet Karlfeldt

  Detta är en avhandling från Uppsala : Univ

  Författare :Ulf Malm; Uppsala universitet.; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Modelling and Degradation Characteristics of Thin-film CIGS Solar Cells

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulf Malm; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; solar cells; thin-film; chalcogenide; stability; characterization; modelling; simulations; finite element method; CIGS; photovoltaic module; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Sammanfattning : Thin-film solar cells based around the absorber material CuIn1-xGaxSe2 (CIGS) are studied with respect to their stability characteristics, and different ways of modelling device operation are investigated. Two ways of modelling spatial inhomogeneities are detailed, one fully numerical and one hybrid model. LÄS MER