Sökning: "psykiatrisk vård"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden psykiatrisk vård.

 1. 1. Omvårdnad som reflekterande praktik Att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Git-Marie Ejneborn-Looi; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; alternativ till tvångsåtgärder; omvårdnad; psykiatrisk vård; självskadebeteende; kvalitativ innehållsanalys; process; pragmatism; Medicin; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Tvångsåtgärder som fastspänning och tvångsmedicinering är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården och motiveras ofta av personal med att det saknas alternativ. Användandet av tvångsåtgärder tycks vara särskilt vanligt när det gäller unga kvinnor med självskadebeteende. LÄS MER

 2. 2. Familjemedlem till person med psykossjukdom bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Mats Ewertzon; Högskolan Dalarna.; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Alienation; Family participation; Support group; Professional´s approach; Psychiatric health care services; Sibling; Vårdvetenskap; Nursing Science; Sibling.;

  Sammanfattning : This thesis focused on the situation of family members of persons with psychotic illness, particular on their experience of the approach of the healthcare professionals and of their feelings of alienation regarding the professional care of their family member. A further aim was to explore how siblings who have participated in a support group for siblings experienced their situation. LÄS MER

 3. 3. Efter mentalsjukhuset : en studie i spåren av avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Per Bülow; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deinstitutionalisation; severely mentally ill; follow-up; retrospective study; criminality; mortality; homelessness; psychiatric inpatient care; psychiatric outpatient care; community-based care and service; Psykiatriska sjukhus; psykiatrireformen 1995; psykiatrisk vård; psykiska funktionshinder; psykiatrisk öppenvård; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is the reorganisation of psychiatric care, the deinstitutionalisation process, which has been carried through in Sweden and other countries in the western world. Psychiatric care has been both specialised and decentralised and new actors, outside the medical service, have been involved in care, support and service to people with severe mental illnesses. LÄS MER

 4. 4. Det våldsamma mötets fenomenologi - om hot och våld i psykiatrisk vård

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Gunilla Carlsson; Växjö universitet.; Högskolan i Borås.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; violent encounter; reflective lifeworld research; psychiatric care; ;

  Sammanfattning : The present study focuses on the phenomenology of the violent encounter, and is to be understood as the study of the violent encounter as a phenomenon, i.e. as experienced. The overall aim is to elucidate, analyse and describe violent encounters within psychiatric care as experienced by carers and patients. LÄS MER

 5. 5. När vårdande och lärande sammanfaller Patienters, studenters och handledares erfarenheter av möten på en utbildningsvårdavdelning inom psykiatrisk vård

  Detta är en avhandling från Kalmar, Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Niklas Andersson; Linnéuniversitetet.; Högskolan i Borås.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap; caring; learning; student-patient relationship; dedicated education unit; psychiatric care; phenomenology; lifeworld research; lifeworld-led didactics; caring science; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : When students learn caring during clinical practice, the usual point of departure is thatcaring and learning coexist, as separate and parallel phenomena. There is, however, a needto study how caring and learning relate to one another, as well as when and how theyconverge. LÄS MER