Sökning: "MEDICIN OCH VÅRD"

Visar resultat 1 - 5 av 550 avhandlingar innehållade orden MEDICIN OCH VÅRD.

 1. 1. Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life

  Författare :Ulla Näppä; Bertil Axelsson; Birgit H Rasmussen; Olav Lindqvist; Gunilla Enblad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; cancer; chemotherapy; decision-making; dilemma; palliative care; performance status; questionnaire; registered nurse; kyselylomake; ongelma; palliatiivinen hoito; päätöksenteko; sairaanhoitaja; sytostaattihoito; syöpä; yleistila; allmäntillstånd; beslutsprocess; cancer; cytostatika; dilemma; enkät; palliativ vård; sjuksköterska; onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : Background When cure is no longer possible, medical care should aim for a transition to palliative care regardless of disease. Patients with incurable cancer are often treated with palliative chemotherapy (PCT), starting with the intent to prolong life and increase quality of life. LÄS MER

 2. 2. Sterile water injections and acupuncture as treatment for labour pain

  Författare :Lena Mårtensson; Högskolan i Skövde; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Labour pain; pain relief; sterile water injections; acupuncture; survey; Obstetrics and gynaecology; Obstetrik och gynekologi; Medical sciences; Medicin; Labour pain;

  Sammanfattning : Most women experience pain during labour. Complementary pain relief methods such as sterile water injections and acupuncture are two alternatives for the child birthing women. The lack of knowledge about the use of these methods in clinical practice creates the need to develop and evaluate them. LÄS MER

 3. 3. Vård som konst : om yrkeskunnande i vård- och omsorgsarbete

  Författare :Lotta Victor Tillberg; Bo Göranzon; Clas Pehrsson; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; praktisk kunskap; yrkeskunnande; lärande; vårdarbete; omsorg; vård; dialogseminariemetod; Other research area; Annat forskningsområde; Caring sciences; Vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Aspects of health-related quality of life : Associations with psychological and biological factors, and use as patient reported outcome in routine health care

  Författare :Evalill Nilsson; Margareta Kristenson; Mitra Unosson; Marianne Carlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Background Health-related quality of life (HRQoL) is increasingly recognised as an important patient-reported outcome in health care research. However, the use is still restricted and several questions remain about the value and feasibility of using measures of HRQoL in routine health care. LÄS MER

 5. 5. Om samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri : Personalens kompetens och patienternas behov

  Författare :Ulf Engqvist; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn- och ungdomspsykiatri; vuxenpsykiatri; samarbete; uppföljning; Child and adolescent psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar gränsområdet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Syfte: att beskriva hur det går för barn- och ungdomspsykiatrins patienter, vilken den patientgrupp är som blir gemensam för de båda disciplinerna och vad som krävs för att utveckla samarbetet för äldre tonåringar/unga vuxna i åldrarna 16-25 år. LÄS MER