Sökning: "MEDICIN OCH VÅRD"

Visar resultat 1 - 5 av 525 avhandlingar innehållade orden MEDICIN OCH VÅRD.

 1. 1. Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life

  Författare :Ulla Näppä; Bertil Axelsson; Birgit H Rasmussen; Olav Lindqvist; Gunilla Enblad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; cancer; chemotherapy; decision-making; dilemma; palliative care; performance status; questionnaire; registered nurse; kyselylomake; ongelma; palliatiivinen hoito; päätöksenteko; sairaanhoitaja; sytostaattihoito; syöpä; yleistila; allmäntillstånd; beslutsprocess; cancer; cytostatika; dilemma; enkät; palliativ vård; sjuksköterska; onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : Background When cure is no longer possible, medical care should aim for a transition to palliative care regardless of disease. Patients with incurable cancer are often treated with palliative chemotherapy (PCT), starting with the intent to prolong life and increase quality of life. LÄS MER

 2. 2. Vård som konst : om yrkeskunnande i vård- och omsorgsarbete

  Författare :Lotta Victor Tillberg; Bo Göranzon; Clas Pehrsson; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; praktisk kunskap; yrkeskunnande; lärande; vårdarbete; omsorg; vård; dialogseminariemetod; Other research area; Annat forskningsområde; Caring sciences; Vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri : Personalens kompetens och patienternas behov

  Författare :Ulf Engqvist; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn- och ungdomspsykiatri; vuxenpsykiatri; samarbete; uppföljning; Child and adolescent psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar gränsområdet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Syfte: att beskriva hur det går för barn- och ungdomspsykiatrins patienter, vilken den patientgrupp är som blir gemensam för de båda disciplinerna och vad som krävs för att utveckla samarbetet för äldre tonåringar/unga vuxna i åldrarna 16-25 år. LÄS MER

 4. 4. Läkare, lärande och interaktion i hälso-och sjukvårdspraktiker

  Författare :Karin Thörne; Madeleine Abrandt Dahlgren; Boel Andersson-Gäre; Håkan Hult; Anders Gustavsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Bakgrund: Komplexiteten i hälso- och sjukvården blir kontinuerligt större, liksom möjligheterna till diagnostik och behandling. Samtidigt pressas hälso- och sjukvården av förändringar i demografier och sjukdomspanoraman, olika uttryck för globalisering och tillämpning av nya teknologier. LÄS MER

 5. 5. Paediatric surgical care in Sweden. Studies on incidence, outcome and access

  Författare :Erik Omling; Lund Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PUBLIC HEALTH; Surgery; Paediatric surgery; Access to care; Quality of care; Epidemiological studies; Appendicitis; Cryptorchidism; Centralisation;

  Sammanfattning : Abstract Background: Advanced paediatric surgery is increasingly centralised in Sweden in order to improve treatment outcomes and reduce surgical risks. However, the overall need for surgery in the paediatric population has not been estimated, and the association between geographic access to surgical facilities and timely treatment for common surgical conditions in children is largely unknown. LÄS MER