Sökning: "MEDICIN OCH VÅRD"

Visar resultat 1 - 5 av 444 avhandlingar innehållade orden MEDICIN OCH VÅRD.

 1. 1. In pursuit of the common thread Nursing content in patient records with special reference to nursing home care

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Ehrenberg; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; nursing records; nursing process; nursing homes; nursing audit; intervention study; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to study different aspects of nursing content in patient records with special reference to nursing home care. The thesis focused on the content, comprehensiveness, accuracy and auditing of records, as well as the practice and perceptions of nurses in relation to recording. LÄS MER

 2. 2. Sick-listing - attitudes and doctors' practice : With special emphasis on sick-listing practice in primary health care

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Englund; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Sick-listing; sick leave; consultation; medical audit; gender; physician s speciality; physician s sex; administration; natural experiment; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe attitudes and doctors' practice regarding the sick-listing process. Using a questionnaire distributed among newly sick-listed patients, their doctors,employers and officials at the National Health Insurance office it was found that the patients held a more positive view on the beneficial effects of sick-listing. LÄS MER

 3. 3. The expert and medical progress : Experts' influence on the views of peptic ulcer and dyspepsia and its treatment in Scandinavia during five decades

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Herdis Molinder; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; peptic ulcer; dyspepsia; cimetidine; H2-receptor antagonists; psychosomatic; humanfactor; controversy; interpretation; drug consumption; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : In this study the experts' influence on the recommendations for treatment of peptic ulcer in Scandinavia during the period 1940-1975, on the development of the first H2-receptor antagonist, cimetidine, on the adoption and use of H-receptor antagonists during the introductory phase in Scandinavia 1978-1986, and on the controversy about dyspepsia, is analysed.Experts during 1940-1960 promoted their "cures" containing severe diet restrictions and bed rest, convinced of their benefit. LÄS MER

 4. 4. Urinary incontinence and genital prolapse : A prospective population-based study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Samuelsson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; female urinary incontinence; genital prolapse; prevalence; incidence; remission; determinants; well-being; wish for treatment; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : The aims of this study were to investigate the prevalence and possible determinants of urinary incontinence and genital prolapse and the natural course of urinary incontinence and its effect on well-being in a population-based sample of women aged 20 to 59 years. 491(77%) women participated in the baseline examination of a gynaecological health survey and 382 participated in a 5-year follow-up. LÄS MER

 5. 5. Om samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri : Personalens kompetens och patienternas behov

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Ulf Engqvist; ; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn- och ungdomspsykiatri; vuxenpsykiatri; samarbete; uppföljning; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar gränsområdet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Syfte: att beskriva hur det går för barn- och ungdomspsykiatrins patienter, vilken den patientgrupp är som blir gemensam för de båda disciplinerna och vad som krävs för att utveckla samarbetet för äldre tonåringar/unga vuxna i åldrarna 16-25 år. LÄS MER