Sökning: "Stockholm county"

Visar resultat 1 - 5 av 232 avhandlingar innehållade orden Stockholm county.

 1. 1. Stockholmarnas resvanor – mellan trängselskatt och klimatdebatt

  Författare :Greger Henriksson; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; climate change; Travel habits; Stockholm county; traffic policy; environmental aspects; city of Stockholm; interdisciplinary research; congestion charging; the Stockholm trial; policy instruments; habits; mobility; urban transport; actor network theory;

  Sammanfattning : This thesis examines the concept of travel habits, public responses to large-scale traffic congestion regulations and how travel patterns of urban dwellers can be made environmentally sustainable in the long term. It also examines the interrelationships of different scientific disciplines dealing with urban travel. LÄS MER

 2. 2. Godsägare, småbrukare och jordbrukets modernisering : Södermanlands län 1875-1935

  Författare :Kirsti Niskanen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Belöningar och prestationer i offentlig verksamhet : en utvärdering av fyra fall inom Stockholms läns landsting

  Författare :Erik Bergqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholms län; Landstinget; Bonussystem offentliga sektorn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Marschen mot makten : Västra arméns revolt och väg till Stockholm 1809

  Författare :Mats Hemström; Jan Lindegren; Hans Norman; Karin Sennefelt; Martin Hårdstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sweden; 1809; royal absolutism; political legitimacy; revolt; army officer; movement; mobilisation; demobilisation; interpretative process; logistics; organisation; identity; communication; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : In March 1809, when Sweden was yet again at war, part of its Western Army staged a revolt against Gustav IV Adolf that spelled the end of royal absolutism. The thesis shows how, in a turbulent period in European history marked by revolution and the Napoleonic wars, an army of several thousand men could successfully revolt and march from their positions in the county of Värmland clean across their own country to Stockholm, where they instigated a change of regime. LÄS MER

 5. 5. PBU-verksamheten inom Stockholms läns landsting : kartläggning, effektanalys och metodutveckling

  Författare :Margareta Carlberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER