Sökning: "hbtq"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet hbtq.

 1. 1. Digitala förbindelser : Rum, riktning och queera orienteringar

  Författare :Evelina Liliequist; Anna Sofia Lundgren; Coppélie Cocq; Fanny Ambjörnsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Social medier; queer; hbtq; digitala praktiker; digital etnografi; etnologi; internet; ruralitet; rum; Norrland; Ethnology; etnologi; digital humaniora; digital humanities;

  Sammanfattning : Internet has been available for the public during the past thirty years, and is perceived as having radically changed the terms of LGBTQ peoples’ possibilities of connecting with one and other, especially for LGBTQ people in rural spaces. With a queer phenomenological approach, the overall aim of the thesis is to analyze how people come to find their way in life from a non-heterosexual position. LÄS MER

 2. 2. Queera livslopp : Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld

  Författare :Anna Siverskog; Lars Andersson; Håkan Jönson; Annika Taghizadeh Larsson; Ingrid Lander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life course; lgbtq; sexuality; age; ageing; gender identity; transgender; materiality; livslopp; åldrande; könsidentitet; sexualitet; hbtq; ålder; trans; materialitet;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i äldre lhbtq-personers livsberättelser för att undersöka erfarenheter och betydelser av att leva och åldras som lesbisk, homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. Äldre lhbtq-personer har levt och åldrats i tider där könsidentiteter och sexualiteter som går på tvärs med heteronormativiteten har varit kriminaliserade, patologiserade och många gånger framstått som avvikande. LÄS MER

 3. 3. “It was like I had to fit into a category” : people with trans experiences navigating access to trans-specific healthcare and health

  Författare :Ida Linander; Lisa Harryson; Isabel Goicolea; Anne Hammarström; Erika Alm; Jan Wickman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Transgender; Gender dysphoria; Qualitative; Access to healthcare; Health inequalities; Affective labour; Trans studies; Queer phenomenology; Foucault; Governmentality; Sex reassignment; folkhälsa; Public health; gender studies; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Background: Trans issues have received increased attention over the last couple of years and important changes have been made in the legislation relating to gender reassignment and in trans-specific healthcare practices. At the same time, many people with trans experiences report poor mental health, bad experiences when encountering the healthcare and a tendency to postpone seeking care due to being badly treated. LÄS MER