Sökning: "Habits"

Visar resultat 6 - 10 av 551 avhandlingar innehållade ordet Habits.

 1. 6. Klasstillhörighetens subjektiva dimension : klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor

  Författare :Lena Karlsson; Göran Cigéhn; Michael Tåhlin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; class; class identity; social attitudes; leisure habits; highbrow culture; Sweden; Sociologi; Sociology; Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The main objective of this dissertation is to study the subjective class identification and the importance of this identification for social attitudes and leisure habits. Class identification is a significant, yet often neglected, area of research in the study of social class and stratification. LÄS MER

 2. 7. Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten

  Författare :Marie Ljungquist; Lillemor Lindwall; Ingegerd Bergbom; Katie Eriksson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bad habits; caring; caritative care theory; deeds; ethics; experience; good habits; hermeneutics; and home health care; nursing; qualitative content analysis; caritativ vårdteori; etik; gärningar; hemsjukvård; hermeneutik; kvalitativ innehållsanalys; ovanor; goda vanor; vana; vårdande.; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : The research interests address a need for knowledge regarding the importance of 'acts of caring' for a caritative approach when performing tasks in the care of the elderly. The overall aim of the research was to deepen the understanding of ethics and describe the actions and habits that are important in the 'acts of caring' for both patients and caregivers in relation to the caritative nursing and ethics of care relevant to the caritative care theory. LÄS MER

 3. 8. Breakfast habits among European adolescents : The Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA) Study

  Författare :Lena Hallström; Michael Sjöström; Jonatan Ruiz; Carine Vereecken; Anna-Karin Lindroos; Karolinska institutet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :Breakfast; adolescents; socio-demographical factors; dietary assessment; 24-h recall; food groups; cardiovascular disease risk factors; Europe; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; breakfast;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study the associations of individual and socio-environmental factors with breakfast habits among adolescents on a European level.   Methods: The HELENA-study (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) is a multi-centre cross-sectional, school-based study including 3528 adolescents (aged 12.5-17. LÄS MER

 4. 9. Skall jag gå, eller är det bättre att jag väntar? Förutsättningar för barns toalettbesök i skolan

  Författare :Barbro Lundblad; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; children; school; teacher; toilet; habits; privacy; functional; bladder; bowel; disturbances; classroom; management; rules;

  Sammanfattning : Should I go, or is it better to wait? – Conditions for children to go to the toilet at school Barbro Lundblad The Sahlgrenska Academy at the UNIVERSITY OF GOTHENBURG, Institute of Health and Care Sciences Box 457, SE-405 30 Gothenburg, Sweden Abstract This thesis consists of four papers. It aims to describe the conditions children face when they need to go to the toilet in school, and the importance of these conditions to the children’s toilet habits. LÄS MER

 5. 10. Macroeconometric Studies of Private Consumption, Government Debt and Real Exchange Rates

  Författare :Jesper Hansson; Nationalekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; econometrics; Economics; Real exchange rate; Public debt; Structural VAR model; Cointegration; Habits; Permanent income hypothesis PIH ; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Advances in time series analysis during the last two decades have stimulated research in a number of areas in macroeconomics. This thesis is a compilation of five essays using cointegrated vector autoregressive (VAR) models, unit root tests and regime switching models to investigate the behavior of private consumption, public debt and the real exchange rate. LÄS MER