Sökning: "Nutritional status"

Visar resultat 1 - 5 av 173 avhandlingar innehållade orden Nutritional status.

 1. 1. Eating problems and nutritional status after stroke

  Författare :Karin Axelsson; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; eating problems; stroke; training in eating; nutritional status; undernutrition; dysphagia; oral apraxia; oral agnosia; nursing diagnosis; prognosis;

  Sammanfattning : Eating problems and nutritional status were studied in a consecutive series of 104 stroke patients admitted to emergency hospital care. During their stay in hospital eating problems were observed in 46 patients. LÄS MER

 2. 2. Determinants and Functional Impact of Nutritional Status Among Older Persons in Rural Bangladesh

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tamanna Ferdous; Tommy Cederholm; Åke Wahlin; Zarina Nahar Kabir; Birgitta Sidenvall; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nutritional status; Mini Nutritional Assessment; older persons; community living; poverty; physical function; cognitive function; low-income country; Bangladesh.; MEDICINE; MEDICIN; Nutrition; näringslära;

  Sammanfattning : Background: Malnutrition is a major problem in Bangladesh. One third of the population in Bangladesh is malnourished, but figures for older persons specifically are scant. LÄS MER

 3. 3. Nutritional status among older people Risk factors and consequences of malnutrition

  Detta är en avhandling från Kopieringen vid Västmanlans sjukhus Västerås

  Författare :Lisa Söderström; Eva Thors Adolfsson; Andreas Rosenblad; Anja Saletti; Leif Bergkvist; Elisabet Rothenberg; Lennart Christensson; Albert Westergren; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Nutrition; Nutrition;

  Sammanfattning : Despite the high frequency and serious consequences of protein–energy malnutrition, prevention and treatment of malnutrition do not currently receive appropriate attention. Increased awareness of the importance of nutritional screening among older people is needed. LÄS MER

 4. 4. Nutritional status and functional capacity in elderly people with hip fracture

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Margaretha Bachrach-Lindström; Ingalill Rahm Hallberg; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elderly people; functional capacity; hip fractnre; mental impairment; nutritional status; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The aim was to study nutritional status and functional capacity in elderly men and women admitted to hospital with a hip fractnre, and to evaluate the effect of nutritional intervention and surgical method. A total of 176 patients participated in the study. LÄS MER

 5. 5. The complexity of nutritional status for persons with chronic obstructive pulmonary disease a nursing challenge

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Sigrid Odencrants; Margareta Ehnfors; Anna Ehrenberg; Susan Grobe; Karin Axelsson; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; chronic obstructive pulmonary disease; instruments; MNA; MUST; nursing; nutritional status; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Caring Sciences w. Medical Focus; Omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning;

  Sammanfattning : Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most widespread diseases globally. A commonly reported symptom is impaired nutritional status, which is often discussed in the literature as difficult to assess. LÄS MER