Sökning: "Tyskland"

Visar resultat 1 - 5 av 134 avhandlingar innehållade ordet Tyskland.

 1. 1. Ola Hansson i Tyskland : en studie i hans liv och diktning åren 1890-1893

  Detta är en avhandling från Uppsala : Univ

  Författare :Arne Widell; [1979]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Beyond the Ivory Tower A Comparison of Patent Rights Regimes in Sweden and Germany

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mark O. Sellenthin; Göran Skogh; Staffan Laestadius; Ove Granstrand; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Patent Rights; University Patents; Incentives; Sweden; Germany; Hochschullehrerprivileg; Lärarundantaget; Universitet; Forskning; Forskningspolitik; Patenträtt; Sverige; Tyskland; Lärarundantaget; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to assess the impact of patent rights regulation in universities in Sweden and Germany. Two empirical studies were conducted in order to answer the research question What are the incentive effects of patent rights regimes in the university?. LÄS MER

 3. 3. Från Marx till marxism: En stduie av Karl Marx och marxismens framväxt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Per Månson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Marx; marxism; Tyskland; Ryssland; refomism; revolution;

  Sammanfattning : Detta är en analys av hur Karl Marx livsverk utformades till "proletär världsåskådning" åren efter Marx död och hur denna ideologi sprängdes sönder under intryck från de motsättningar som fanns i de två länder – Tyskland och Ryssland – där marxismen spelade den viktigaste rollen. Analysen går fram till 1920... LÄS MER

 4. 4. from [al'manja] with love : Trans_ feministische Positionierungen zu Rassismus und Migratismus

  Detta är en avhandling från Frankfurt am Main : Brandes & Apsel Verlag

  Författare :Alyosxa Tudor; Nina Lykke; Michelle Wright; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Racism; migratlsm; nationalism; diaspora; trans politlcs; transgender; transnational feminism; postcolonlal studies; decolonial studies; crltical migration studies; migration; Europe Germany; transnationalism; Rasism; migratism; nationalism; diaspora; transpolittska; transgender; transnationell feminism; postcolonial studies; decolonial studies; kritiska migrationsstudier; migration; Europa; Tyskland; transnationalism;

  Sammanfattning : from [al'manja} with love revisits Critical Migration Studies with the insights of postcolonial and decolonial approaches and carves out a perspectlve on power relations that brlngs together transnational feminism and 'trans(gender) polltics'.I dlscuss what racism and migratlsm mean in a German and European context, and work out how they shape hegemonlc understandings of 'Germany' and 'Europe'. LÄS MER

 5. 5. Frågan efter livets mening : om kunskap och konst i Nietzsches tänkande

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Fredrik Agell; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nietzsche; Friedrich; 1844-1900; Filosofer; Tyskland; 1800-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER