Sökning: "porträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet porträtt.

 1. 1. Historiska porträtt som kunskapskälla : Samlingar, arkiv och konsthistorieskrivning

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Charlotta Krispinsson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; konstvetenskap; Art History; art historiography; portraiture; connoisseurship; iconography; physiognomy; reception history; national portrait collections; art museums; the Swedish Portrait Archive; history of concepts; the iconic turn; Germany; image science; konsthistorieskrivning; porträtt; kännarskap; ikonografi; fysiognomik; receptionshistoria; nationella porträttsamlingar; konstmuseer; Nationalmuseum; Svenska porträttarkivet; svensk porträttkonst; begreppshistoria; den ikoniska vändningen; Tyskland; konstvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a study on the reception history of early modern portraiture, as expressed in Swedish as well as Nordic and German art historiography written 1880-1945. It focuses on the anthropological and anachronic aspects of the encounter between art historian and portrait, which is analysed according to theory on the agency of images. LÄS MER

 2. 2. Porträtt av ett landskap Vera Friséns gestaltning av naturen i Västerbotten

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Felicia Tolentino; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Vera Frisén; history of landscape painting; ideal landscapes; Västerbotten; Umeå; romanticism; the sublime.; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The present dissertation deals with the artistry of the Swedish artist Vera Frisén (1910-1990). The emphasis is being put on her landscape paintings from Västerbotten, in the northern parts of Sweden, but also includes self-portraits from her early years as a painter. Vera Frisén was born in Umeå, but lived more than half her life in Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Med kant av guld och silver... : En studie av knypplade bårder och uddar av metall 1550-1640

  Detta är en avhandling från Uppsala : Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Lena Dahrén; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bobbin lace; gold; silver; edgings; borders; ecclesiastic textiles; dress costume; portrait; Knyppling; guld; silver; liturgiska textilier; dräkt; porträtt; handel; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Textile Studies; Textilvetenskap;

  Sammanfattning :  The study examines bobbin-made borders and edgings in gold and silver during the period 1550-1640. The aim of the thesis is to study the technique of bobbin made lace and to place it in a historical, social and economic context. LÄS MER

 4. 4. Porträttbruk i Sverige 1840-1865 : En funktions- och interaktionsstudie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Solfrid Söderlind; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Portrait Photography. Portrait Painting; Portrait Usage; 19th Century Sweden; Reception Theory; Art and Society; Pictorial Function; Portrayal and futeraction; Porträttfotografi; porträttmåleri; porträttbruk; 1800-talet; receptionsteori; konst och samhälle; bildfunktion; porträttering och interaktion;

  Sammanfattning : Doktorsavhandling framlagd vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet 1994. Avhandlingen behandlar produktion och och bruk av porträtt i Sverige under perioden 1840-65, då fotografiska porträtt gradvis introducerades på den svenska marknaden och trängde tillbaka vissa delar av en etablerad porträttmarknad. LÄS MER

 5. 5. På visit i verkligheten. Fotografi och kön i slutet av 1800-talet

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anja Petersen; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; Historia; History; 18th century; mental hospital; police; prison; visiting-cards; portrait; picture; photography; Gender; Photograph; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : "Visiting Reality: Photography and Gender at the End of the Nineteenth Century" In the centre of the dissertation stands the photographic portrait. My point of departure has been to combine different theories of gender with an interest in photography. LÄS MER