Sökning: "art criticism"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade orden art criticism.

 1. 1. Barbro Östlihn och New York Konstens rum och möjligheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Makadam förlag

  Författare :Annika Öhrner; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barbro Östlihn; post war art history; American post war art history; Swedish art history; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; Barbro Östlihn; post World War II Art History; American post World War II art; Swedish Art History; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The study analyses the American neo-avantgarde as well as the narratives of Swedish post World War II art history, through a specific subject position. The Swedish painter Barbro Östlihn (1930-1995) lived in New York from 1961, where her work was exhibited and received on a new art scene. LÄS MER

 2. 2. Gregor Paulsson och den konsthistoriska tolkningens problem

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hans Pettersson; Hans Hayden (Pettersson); Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap; Art history; art criticism; historiography; creativity; experimental aesthetics; history of interpretation; psychology of art; social history of art; sociology of art; style; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The core of this thesis is a critical reading of the Swedish art historian Gregor Paulsson's (1889-1977) method of historical interpretation. Initially; Paulsson developed his scholary perspectivefrom the tradition of formalist aesthetics dominating Swedish art history writing in thebeginning of the 20th century. LÄS MER

 3. 3. Konstens nationella identitet. : Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934

  Detta är en avhandling från Drau förlag

  Författare :Andrea Kollnitz; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; art criticism; rhetoric; nationalism; national identity; modernism; avant-garde; artist’s rôle; German expressionism; Austrian expressionism; German art; Swedish art; Wassily Kandinsky; Käthe Kollwitz; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the reactions to German and Austrian modernism in Swedish art criticism between 1908 and 1934. It analyses the rhetoric of art-critical texts and examines the persuasive strategies and powerful verbal imagery of art criticism as well as its national interests. LÄS MER

 4. 4. Den romantiska postmodernismen. Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets svenska konst The Romantic Postmodernism. Art Criticism and the Romanticin Swedish Art in the 1980s and 1990s

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Kristoffer Arvidsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; post-modernism; romanticism; modernism; art criticism; romantic landscape; romantic irony; fragment; deconstruction; simulation; quotation; collage; painting; Implosion; Ibid.; Ola Billgren; Dick Bengtsson; Max Book; Lars Nittve; Lars O Ericsson; Ingela Lind; Douglas Feuk; PierreBourdieu; Michel Foucault.;

  Sammanfattning : Den romantiska postmodernismen. Through a study of the reception that art critique gave the exhibition project Ibid. LÄS MER

 5. 5. Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri : Historia, reception, historiografi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ludwig Qvarnström; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art; art criticism; decorative painting; early 20th century; historiography; institutionalisation; the Marriage Chamber in the Stockholm City Law Courts; mural painting; the Museum of Sketches; modernism; nationalism; ornament; public art.; public art;

  Sammanfattning : The competitions for the commission to decorate the Marriage Chamber in Stockholm City Law Courts (1912–1915) have become one of the most important events in the history of mural painting in Sweden. One of the proposals, by artist Isaac Grünewald, has become a major icon of early modernistic art in Sweden. LÄS MER