Sökning: "reception history"

Visar resultat 1 - 5 av 132 avhandlingar innehållade orden reception history.

 1. 1. "Judarnas Wagner" : Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Henrik Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; Jews; biographical method; biography; Folkhemmet; national culture; racism; modernism; allo-Semitism; anti-Semitism; identification; Moses Pergament; nationalism; 1920-1950; History; Historia; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishMed tonsättaren och musikkritikern Moses Pergament (1893-1977) som biografiskt lod har syftet med denna studie varit att blottlägga och analysera föreställningar om "juden", modernism, nationalism och "ras" i det svenska samhället. Pergament föddes i Helsingfors och växte upp i ett svenskspråkigt judiskt-ortodoxt hem. LÄS MER

 2. 2. Reel Socialism : Making sense of history in Czech and German cinema since 1989

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Sune Bechmann Pedersen; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Socialism; cinema; communism; history culture; film; memory; Germany; Czech Republic; East Germany; Czechoslovakia; 1989; revolution; retro; nostalgia; Ostalgie; coming to terms with the past;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Reel Socialism considers the representation of the communist past in Czech and German cinema after the end of communist rule. The study offers in-depth analyses of numerous feature films, from Oscar-winning box-office hits to half-forgotten art-house offerings. LÄS MER

 3. 3. Reordering of Meaningful Worlds Memory of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army in Post-Soviet Ukraine

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Yuliya Yurchuk; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Ukraine; memory; Organization of Ukrainian Nationalists; OUN; Ukrainian Insurgent Army; UPA; Rivne; monuments; Volhynia; historical representations; reception of history; nationalism; nation-building; state-building; commemoration; narrative analysis; Klym Savur; Taras Bul ba-Borovet s; Hurby; Euromaidan; Orange Revolution; post-Soviet; post-colonial; reclamation; history-writing; difficult knowledge; remediation; premediation; myth; Second World War; Організація українських націоналістів; Українська Повстанська Армія; ОУН; УПА; пам ять; комеморація; пам ятник; Рівне; Волинь; рецепція історії; міф; Друга світова війна; minne; Organisationen för ukrainska nationalister; minneskulturen; myt; Ukrainska upprorsarmén; reception av monument; monument; problematisk kunskap; historia; History; Insurgent Army; пам’ять; комеморації; пам’ятники; Клим Савур; Тарас Бульба-Боровець; receptionshistoria; Ukraina; Ukrainska upprorsarmee;

  Sammanfattning : After the collapse of the Soviet Union, Ukrainian society faced a new reality. The new reality involved consolidation and transformation of collective identities. LÄS MER

 4. 4. "I wanted to know how this deed was done" : Raul Hilberg, the Holocaust and History

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Faethon

  Författare :Olof Bortz; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Raul Hilberg; Holocaust historiography; political science; American intellectual history; Jewish history; historia; History;

  Sammanfattning : Raul Hilberg was a pioneer of Holocaust studies and for many decades the Holocaust scholar par excellence. He embarked upon the study of the Nazi genocide after the war, and established the understanding of the Holocaust as a bureaucratically administered “destruction process,” carried out by men who were not different from the German population in general. LÄS MER

 5. 5. En Meningsfull Historia? Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Cecilia Axelsson; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; museums; exhibitions; history; mediation of history; education; learning; making meaning of; historical consciousness; Afrikafararna; Kongospår; gender; class; ethnicity; democratic values; migration; cultural encounters; democratic conception of education; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the mediation of history in a public arena in society, namely in historical exhibitions in museums. The foci of the thesis are exhibitions on migration history, cultural encounters, “Us” and “the Others”, and in particular how relations based on the principles of class, gender and ethnicity are mediated. LÄS MER