Sökning: "Käthe Kollwitz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Käthe Kollwitz.

  1. 1. Konstens nationella identitet. : Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934

    Författare :Andrea Kollnitz; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Barbro Schaffer; Marta Edling; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; art criticism; rhetoric; nationalism; national identity; modernism; avant-garde; artist’s rôle; German expressionism; Austrian expressionism; German art; Swedish art; Wassily Kandinsky; Käthe Kollwitz; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; Art History;

    Sammanfattning : This dissertation investigates the reactions to German and Austrian modernism in Swedish art criticism between 1908 and 1934. It analyses the rhetoric of art-critical texts and examines the persuasive strategies and powerful verbal imagery of art criticism as well as its national interests. LÄS MER