Sökning: "Sacrifice"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet Sacrifice.

 1. 1. Våld och vatten Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Anne Monikander; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Öland; Iron Age; wetland sacrifice; weapon sacrifice; animal sacrifice; horses; rituals; bog bodies; human sacrifice; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis examines the wetland sacrifices that were performed in Northern Europe in the Iron Age. Skedemosse on central Öland is the largest wetland sacrifice in Sweden and was the site of a cult which sacrificed animals and humans. LÄS MER

 2. 2. Sacrifice and Symbol : Biblical Shelamim in a Ritual Perspective

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Martin Modéus; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; slmm; Blood; Legitimacy of ritual; Centralization of cult; Glossation; Todah; Neder; Nedabah; Milluim; Zebah; Zebah shelamim; Shelamim; Sacrifice; marking and defining symbols; Legitimizing; Interpretation of ritual; focusing and defining; Causa; Ugarit; the Jerusalem temple; Bible; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många tolkningar och användningsområden har av olika forskare föreslagits för det gammaltestamentliga offret shelamin. Detta offer hade också en oklar plats i den israelitiska kulturen. LÄS MER

 3. 3. The efficacy of sacrifice : correspondences in the Ŗgvedic Brāhmaņas

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Clemens Cavallin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sacrifice; Veda; brahmana; efficacy; ritual; ontology; metaphysics; breath; correspondence; nominal sentence; identification;

  Sammanfattning : Sacrifice is a major topic in the study of religious rituals, and one of the issues debated is its possible efficacy. In this study, the need for multiple approaches is acknowledged, but the focus is on the world-view in which a sacrificial practice is embedded, and more specifically on the basic ontological questions that are of importance for it. LÄS MER

 4. 4. Med kärret som källa : om begreppen offer och ritual inom arkeologin

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Åsa Berggren; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stone Age; the past in the past; objectification; embodyment; ritualization; practice theory; sacrifice; archaeology; ritual; Malmö; Hindbygården; wetland depositions; Early Bronze Age;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varför lade människor ner stenar, ben och redskap i vatten och våtmarker under förhistorisk tid? Och hur kan arkeologin skapa förståelse för denna typ av lämningar? Vanligen tolkas de nedlagda föremålen som offer, men det är ett begrepp som är förknippat med en rad problem. Bland annat riskerar användningen av offerbegreppet att dölja olikheter och nyanser i människornas sätt att deponera föremål. LÄS MER

 5. 5. The Legacy of the Jaguar Prophet : An Exploration of Yucatec Maya Religion and Historiography

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Bodil Liljefors Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theology; Ballgame; Sacrifice; Mythology; Rituals; Books of Chilam Balam; Historiography; History; Prophecy; Maya; Religion; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många har fascinerats av det mystiska Mayafolket som byggde fantastiska städer med tempelpyramider, astronomiska observatorier och bollplaner djupt inne i djungeln i Guatemala och Mexiko. Vilka var de som utvecklade denna högkultur med hieroglyfer och avancerade kalendrar? Denna avhandling presenterar Mayaindianernas religion och historia. LÄS MER