Sökning: "Abjection"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Abjection.

 1. 1. Det mörka våldet : Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :AnnSofi Andersdotter; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Subject in process; abjection; melancholia; idealisation; mother symbiosis; preoidipal father; Oedipal father; literature – psychoanalysis; Kristeva; violence; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the writings of Kerstin Ekman and focuses on twelve of her works. The first is her debut novel 30 meter mord (1959), a detective novel, and the last Knivkastarens kvinna, an epic-lyric story in verse, published in 1990 though written 1984. LÄS MER

 2. 2. Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sara Edenheim; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History; statliga utredningar; genealogi; homosexualitet; intersexualism; abjekt; interpellation; ressentiment; heterosexuality; homosexuality; transsexualism; equal rights; liberalism; abjection; moralism; genealogy; Gender studies; Genusvetenskap; Legal history; Rättshistoria; Theory of history; Contemporary history since 1914 ; Historieteori; gender; desire; Nutidshistoria från 1914 ; Human rights; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av en analys av Statliga Offentliga Utredningar (SOU) och deras definition och hantering av homosexualitet, intersexualism och transsexualism under 1900-talet (1935-2001). Frågor som berör den juridiska definitionen av ett mänskligt subjekt, mänskligt begär och den mänskliga kroppen är centrala för dessa utredningar och därför ligger fokus i avhandlingen på hur dessa definitioner reproduceras och förändras. LÄS MER

 3. 3. Il soggetto corporale nella narrativa di Paolo Volponi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  Författare :Igor Tchehoff; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Volponi; Memoriale; Corporale; Il sipario ducale; narrative body; corporal subject; Marcuse; Bakhtin; Kristeva; Peter Brooks; carnivalesque; abjection; chronotope; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages Italian language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Italienska språket; italienska; Italian;

  Sammanfattning : This thesis offers an interpretation of three novels by Paolo Volponi (1924-1994), focusing on the representation of the human subject. The analysis shows how this representation is centred on the experiences of the body, which becomes the true subject that acts and explores the world. LÄS MER

 4. 4. Entre identification et différenciation La mère et l’amour dans la constitution de l’identité féminine dans La fille démantelée, La plage d’Ostende et Orlanda de Jacqueline Harpman

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of French, Italian and Classical Languages, Stockholm University

  Författare :Maria Snårelid; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Harpman; psychoanalysis; preœdipal; primary narcissism; Kristeva; identification and differentiation; father of the individual prehistory; Freud; the subject’s eternal rebirth; narcissism and idealization; the symbolic; abjection; French; franska;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate the importance of the mother figure for the definition of the female identity in three novels by the Belgian writer and psychoanalyst Jacqueline Harpman: La fille démantelée, La plage d’Ostende and Orlanda. This perspective is largely motivated by the specific character of the mother-daughter relation which is crucial to the formation of female identity. LÄS MER

 5. 5. Bilder av Förintelsen. Mening, minne, kompromettering

  Detta är en avhandling från Palmkrons Bok & Utbildningsförlag, Stora Södergatan 13, S-222 23 Lund, SWEDEN

  Författare :Max Liljefors; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Visual Studies; Visual Culture; Holocaust Representation; Holocaust Art; Holocaust Studies; Documentary Photography; Abject Art; NO!art; Monuments; Psychoanalytic Theory; Julia Kristeva; Jacques Lacan; Abjection; Sublimation; Sacrifice; Katharsis; Apocaly; Art history; Konsthistoria; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : This thesis examines the representation in visual culture of the Holocaust, the Nazi genocide of European Jewry. It is divided into three main parts, each one focusing on a particular aspect of Holocaust representation. LÄS MER