Sökning: "Foucault relation"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden Foucault relation.

 1. 1. Klassrummets moraliska ordning : iscensättningen av lärare och elever som subjekt för ansvarsdiskursen i klassrummet

  Författare :Lars Göran Permer; Karin Permer; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogik; Pedagogy and didactics; freedom; Foucault; governmentality; classroom; discourse; subjectivation; subject; Responsibility; power relation; didaktik; Inlärning; Etik; Normer - pedagogik;

  Sammanfattning : The perspective of this dissertation is grounded in the ideas and concepts of Michel Foucault. In analy-sing our empirical material we used his notions of discourse and discoursive practice, power, govern-mentality and subjectification. We were also inspired by Thomas Popkewitz, Jennifer Gore and Nicolas Rose. LÄS MER

 2. 2. Självskapelseetik bortom Foucault: En rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle

  Författare :Johan Hyrén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Självskapelseetik; subjektivation; Foucault; Nietzsche; parrhesia; rättviseteori; grupprättigheter; utbildning; mångkulturalism; etik; Laclau; Mouffe;

  Sammanfattning : I Självskapelseetik bortom Foucault utvecklas en rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle. Utgångspunkt tas i Foucaults arbeten om etik och då framförallt i begreppet subjektivation. LÄS MER

 3. 3. Ordkonst och levnadskonst : Det skrivande subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys och Inger Christensens diktning

  Författare :Erik Erlanson; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 20th Century Poetry; Aesthetics; Agamben; Arts of Existence; Avant-garde; Ashbery; Bonnefoy; Christensen; Experience; Foucault; Subjection; Subjectivation; Comparative literature; Litteraturvetenskap; 20th Century Poetry; Aesthetics; Agamben; Arts of Existence; Avant-garde; Ashbery; Bonnefoy; Christensen; Experience; Foucault; Subjection; Subjectivation;

  Sammanfattning : The chief aim of this thesis is to investigate the use of language called poetry during the second half of the 20th century and how the writing subject is implicated in it. Building on the theoretical perspectives enabled by Michel Foucault’s late work on the technologies of the self, I analyze the practices of writing in John Ashbery’s, Inger Christensen’s and Yves Bonnefoy’s poetry. LÄS MER

 4. 4. Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility : Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts

  Författare :Brita Backlund Rambaree; Barbara Hobson; Charlotta Stern; Dima Jamali; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires; Sociology; sociologi; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires;

  Sammanfattning : ‘Corporate social responsibility’ (CSR) and ‘socially responsible investment’ (SRI) have become predominant frameworks connecting business to society that have spread across the globe. They comprise a shared set of ideas and practices, such as those promoted in global reporting standards and by international organisations such as the UN Global Compact. LÄS MER

 5. 5. Den avvikande anställda : En studie av den disciplinära processens misslyckande

  Författare :Kristina S. Beime; Hans Hasselbladh; Magnus Frostenson; Tommy Jensen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deviance; employment; labor contract; wage labor; discipline; normalization; ostracism; Foucault;

  Sammanfattning : This thesis is devoted to the darker side of organizational control. How individuals, viewed by their superiors as dysfunctional or deviant, are dealt with once the everyday disciplinary standard operating procedures and social mechanisms are consider to fall short. LÄS MER