Sökning: "Lars Göran Permer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Göran Permer.

  1. 1. Klassrummets moraliska ordning : iscensättningen av lärare och elever som subjekt för ansvarsdiskursen i klassrummet

    Detta är en avhandling från Lars Göran Permer, Karin Permer, Inst för beteendevetenskap, Högskolan, Kristianstad

    Författare :Lars Göran Permer; Karin Permer; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy and didactics; freedom; Foucault; governmentality; classroom; discourse; subjectivation; subject; Responsibility; power relation; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; Inlärning; Etik; Normer - pedagogik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur det går till när lärare och elever görs till moraliska och etiska individer i klassrummet. Vi vill visa detta utifrån begreppet ansvar. LÄS MER