Sökning: "Johan Jakob Borelius"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Johan Jakob Borelius.

 1. 1. Om ideens förhållande till verkligheten. Akademisk afhandling, som ... af Mag. Johan Jakob Borelius och Fredrik Stenmark af Östgötha landskap kommer att offentligen försvaras ... den 9 juni 1849 ..., II

  Författare :Johan Jakob Borelius; Fredrik Stenmark; Johan Jakob Borelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om ideens förhållande till verkligheten. Akademisk afhandling, som ... af Mag. Johan Jakob Borelius och Erik von Stockenström nob. jur. phil. cand. af Westmanlands och Dala landskap. kommer att offentligen försvaras ... den 12 juni 1849 ..., III

  Författare :Johan Jakob Borelius; Erik von Stockenström; Johan Jakob Borelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om ideens förhållande till verkligheten. Akademisk afhandling, som ... af Mag. Johan Jakob Borelius och Carl Rudolf Åkerman af Vestmanlands och Dala landskap Med. Phil. Cand. Riksstat. stip. kommer att offentligen försvaras ... den 2 juni 1849 ..., I

  Författare :Johan Jakob Borelius; Carl Rudolf Åkerman; Johan Jakob Borelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio academica de methodo Socratis docendi, exemplo e dialogo Platonis, qui inscribitur Eutyphro, illustrata. Quam venia ampl. fac. philos. Ups. publico examini deferunt Jacobus Borelius ... et Johannes Ericus Sjöberg, Dalekarlus. In audit. Gust. maj. die 30 Maji 1798. H. a. m. s

  Författare :Jakob Borelius; Johan Erik Sjöberg; Jakob Borelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om motsägelsen och dess lösning enligt den dialektiska methoden. Akademisk afhandling, med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala samtycke under inseende af mag. Erik August Schröder ... författad och utgifven af Johan Jakob Borelius af Vestmanlands och Dala landskap och till offentlig granskning framställd på Gustavianska lärosalen den 10 maj 1848 p. v. t. f. m

  Författare :Erik August Schröder; Johan Jakob Borelius; Erik August Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER