Sökning: "partal conservativity"

Hittade 1 avhandling innehållade orden partal conservativity.

  1. 1. On some Orderings of Extensions of Arithmetic

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Christian Bennet; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1986]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arithmetization; interpretability; lattice; Lindenbaum algebra; partal conservativity; Peano Arithmetic; relative consistency; self-reference;

    Sammanfattning : .... LÄS MER