Sökning: "small business development"

Visar resultat 1 - 5 av 173 avhandlingar innehållade orden small business development.

 1. 1. How Personal Networks Shape Business : : An Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Parker; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. LÄS MER

 2. 2. Perpetual product development a study of small technology-driven firms

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Bodin; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Perpetual product development; technology; aircraft industry; small firms; inventor; key actors; resources;

  Sammanfattning : This dissertation focuses the attention toward inventors and key actors involved in product development projects. The study focuses on how a new product development process is carried out operationally and strategically in small, technology-driven firms. LÄS MER

 3. 3. Growth intentions and communicative practices : Strategic entrepreneurship in business development

  Detta är en avhandling från Lund : Lund Business Press

  Författare :Pia Ulvenblad; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Strategic entrepreneurship; communication; growth intention; communicative practice; communication strategy; strategic entrepreneurship; Growth;

  Sammanfattning : Tillväxtintentioner och kommunikativ praktik Strategiskt entreprenörskap vid företagsutveckling Denna avhandling fokuserar på entreprenörers “will and skill”, d.v.s. viljan och den kunskap och färdighet som entreprenören har vid start och utveckling av ett företag. LÄS MER

 4. 4. Determinants of Small Enterprise Development of Bangladesh : Investigation of Constraints From Institutional Perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jahangir Hossain Khan; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; constraints barriers; entrepreneurship development and supply; financial support; market relation and integration; technology; policy and institutional support; integrated approach; small enterprise; development matrix; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Financing Small Businesses - Developing our Understanding of Financial Bootstrapping Behavior

  Detta är en avhandling från SIRE, Halmstad University

  Författare :Joakim Winborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; Finansiering; Financial science; Small business manager; Small business; Social capital; Social contracting; Resource acquisition; Relationship-oriented financial bootstrapping; Finance; Financial bootstrapping; Industriell ekonomi; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling, bestående av fem artiklar, kring hur finansiella behov hanteras i nya och små företag. Den empiriska datan har insamlats genom två enkätstudier och en fallstudie. LÄS MER