Sökning: "Domestic violence"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden Domestic violence.

 1. 1. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 2. 2. Domestic violence and pregnancy : impact on outcome and midwives' awareness of the topic

  Författare :Hafrún Finnbogadóttir; Malmö högskola; []
  Nyckelord :domestic violence; pregnancy; awareness;

  Sammanfattning : Objective: The overall aim of this thesis was to investigate whether selfreported history of violence is associated with increased risk of labour dystocia in nulliparous women at term and to elucidate midwives’ awareness of domestic violence during pregnancy in southern Sweden. Design/Method/Setting/Population: Paper I utilised a population-based multi-centre cohort study design. LÄS MER

 3. 3. Exposure to domestic violence during pregnancy : impact on outcome, midwives' awareness, women's experience and prevalence in the south of Sweden

  Författare :Hafrún Finnbogadottir; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Domestic violence; Pregnancy; Midwives awaerness; Women s experience; Prevalence; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Objective: The overall aim of this thesis was to investigate pregnant women’shistory of violence and experiences of domestic violence during pregnancy andto explore the possible association between such violence and various outcomemeasures as well as background factors. A further aim was to elucidate midwives’awareness of domestic violence among pregnant women as well as women’sexperiences and management of domestic violence during pregnancy. LÄS MER

 4. 4. Våldet och kärleken : Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter

  Författare :Charlotte Agevall; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; profession; Sociology of law; Institutional theory. Våld i nära relationer; Feminist Theory; Victimology; Domestic Violence; Interpersonal Violence; Police; Power; Accounts; Gender Studies; genusvetenskap; rättssociologi; brottsoffer; våld; genus; profession; polis; makt;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study, through the narratives of women subjected to violence, how men’s violence against women in intimate relationships is accounted for, and how such accounts vary with the type of social relation and context she is in. The specific context in focus here is the legal system, with the police as the first link in the legal chain. LÄS MER

 5. 5. Domestic violence against women in rural Indonesia : searching for multilevel prevention

  Författare :Elli Nur Hayati; Malin Eriksson; Maria Emmelin; Ulf Högberg; Mohammad Hakimi; Gunilla Krantz; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; domestic violence; prevention; rural Java; Indonesia; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: Domestic violence has been recognized globally as one of the most important Public Health concerns with severe negative health consequences for the exposed women. Through UN bodies several international milestones have successfully pushed attention towards worldwide improvements in the life situations of women. LÄS MER