Sökning: "Porcelain"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet Porcelain.

 1. 1. Assessment of ceramic raw materials in Uganda for electrical porcelain

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Peter Wilberforce Olupot; Stefan Jonsson; Thommy Ekström; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; porcelain; characterisation; bending strength; dielectric strength; Uganda; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : Clay, quartz and feldspar are widely available in Uganda. The location and properties of various clay deposits are reported in the literature, but little is reported on feldspar and quartz deposits. In this work an extended literature on ceramics and porcelains in particular, is documented. LÄS MER

 2. 2. Paper-composite porcelain : characterisation of material properties and workability from a ceramic art and design perspective

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Kim Jeoung-Ah; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ceramic art and design; Paper clay; Porcelain;

  Sammanfattning : Paper-composite porcelain is a type of paper clay which is made by combining any kind of porcelain with paper. Paper is added to clay to improve low green strength and plasticity - two of the main practical problems of working with porcelain. LÄS MER

 3. 3. Porcelain veneering of titanium : clinical and technical aspects

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

  Författare :Per Haag; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Guld- och andra legeringar har i många år använts som material vid framställning av kronor och broar för ersättning av skadade eller förlorade tänder. Emellertid har tvivel uppstått kring lämpligheten av att använda guldlegeringar i tandersättningar, då guld har visat sig kunna ge biverkningar i form av allergiska reaktioner. LÄS MER

 4. 4. Characterization of Ceramic Raw Minerals in Uganda for Production of Electrical Porcelain Insulators

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Peter Wilberforce Olupot; Stefan Jonsson; Thomas Johansson; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical porcelain; glaze; characterisation; multite; quartz; Uganda; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : In this work an extended literature survey on ceramics and porcelains in particular, has been documented. Samples from two Ugandan deposits of each feldspar and quartz were characterised by means of X-ray diffraction, thermal analysis, chemical analysis and scanning electron microscopy and found to possess requisite properties for making electro porcelain insulators. LÄS MER

 5. 5. All-ceramic Fixed Partial Denture. Studies on aluminum oxide- and zirconium dioxide-based

  Detta är en avhandling från Malmö University, Centre for Oral Health Sciences

  Författare :Per Vult von Steyern; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dental ceramics; dental porcelain; all-ceramic; fixed partial dentures;

  Sammanfattning : Keramiska material har länge använts inom tandvården för framställning av tandersättningar. Keramer har många goda egenskaper som gör dem särskilt lämpliga att använda i munnen. LÄS MER