Sökning: "employees"

Visar resultat 1 - 5 av 665 avhandlingar innehållade ordet employees.

 1. 1. A Model for Determinants of Employees' Attraction and Retention in the Banking Industry of Tanzania : Employees' Perspective

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Wilson Mboya; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Since the liberalization of the economy in early 1980s, Tanzania has witnessed an increased labour mobility in its various sectors and industries of the economy including the banking industry. This situation has been partly contributed by the rapid growth of the private service sector. LÄS MER

 2. 2. Ethics at work Two essays on the firm's moral responsibilities towards its employees

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Dan Munter; KTH.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; employees; consent; moral responsiblitiy; codes of ethics; philosophy;

  Sammanfattning : Essay I analyses a sample of corporate codes in the Swedish banking sector. The purpose is to investigate the codes’ ethical status. LÄS MER

 3. 3. Emotions in service encounters from the perspectives of employees and customers

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Terje Slåtten; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emotions; service encounters; employees; customers; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to deepening and extending our understanding and knowledge of emotions in service encounters by studying it from the two most central human actors in service encounter: (i) the service firm’s employees and (ii) the customer of this firm. This dissertation consist of five separate papers that conceptualize and empirically investigate how different appraisals by employees and customers generate positive and negative emotions, and how types of emotions in service encounters are linked to patterns of behavioural responses. LÄS MER

 4. 4. Change, production and employees : an integrated model of leadership

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Jouko Arvonen; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ledarskap; psykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Does schooling make sense? A household perspective on the returns to schooling for self-employed, farmers and employees in Egypt

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Mattias Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; EIHS; casual labour; employees; farmers; SMEs; labour market; returns to schooling; Education; Egypt; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avstår barn i fattiga länder från utbildning framförallt för att de är fattiga eller för att de upplever att skolan inte har något meningsfullt att erbjuda? Svaret på den frågan har stor betydelse för vilken politik som bör föras. Ett empiriskt bidrag till en sådan frågeställning är i vilken utsträckning som utbildning kan tänkas vara ett ?lönsamt? alternativ för individer i olika länder, och, i förlängningen, vilka faktorer som kan tänkas påverka graden av denna lönsamhet. LÄS MER