Sökning: "Lars Axelsson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Lars Axelsson.

 1. 1. Youth - the future manpower. Studies on unemployment, quality of life and work attitudes

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Lars Axelsson; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young adults; adolescents; health; quality of life; unemployment; work ethics; work attitudes; sense of coherence; social support; self-esteem; Self-esteem; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Social support; Work attitudes; Sense of coherence; Work ethics; Unemployment; Quality of life; Health; Adolescents;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetslivet är en av de viktigaste delarna i människors livssituation och ett av de viktigaste incitamenten för välfärden i ett samhälle. Stora förändringar har skett för ungdomar beträffande arbetslivet och inträdet i arbetslivet under de senaste decennierna. Bl.a. LÄS MER

 2. 2. Nutritional aspects of advanced Head and Neck Cancer and impact of different factors in Head and Neck Cancer of Unknown Primary

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Lars Axelsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Experimental animal models for the study of inflammatory bowel diseases and gastrointestinal anti-inflammatory drugs

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars-Göran Axelsson; Uppsala universitet.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A Large-Scale Facility for Investigation of Intermediate Turbine Ducts: Design, Implementation and Initial Tests

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars-Uno Axelsson; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; diffuser; S-shaped duct; wind-tunnel design; gas turbine; turbofan; annular duct; Intermediate turbine duct;

  Sammanfattning : Intermediate turbine ducts are used in modern multi-spool jet engines for guiding the flow from the high-pressure turbine to the low-pressure turbine. The demand for lighter, more efficient and more environmentally friendly aircraft engines requires the new jet engines to have higher by-pass ratios. LÄS MER

 5. 5. Experimental investigation of the flow field in an aggressive intermediate turbine duct

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars-Uno Axelsson; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; phase-resolved measurements; Intermediate turbine duct; flow visualization; vorticity dynamics; turbulence.; inter-turbine duct; hot-wire anemometry; experiment; 5-hole pressure probe;

  Sammanfattning : Intermediate turbine ducts are used for connecting thehigh-pressure turbine to the low-pressure turbine in turbofan engines. In order to meet the demands for more efficient and environmentally friendly jet engines, future intermediate turbine ducts need to have larger radial off-sets without increasing their length. LÄS MER