Sökning: "Lars Axelsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Lars Axelsson.

 1. 1. Youth - the future manpower. Studies on unemployment, quality of life and work attitudes

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Lars Axelsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young adults; adolescents; health; quality of life; unemployment; work ethics; work attitudes; sense of coherence; social support; self-esteem; Self-esteem; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Social support; Work attitudes; Sense of coherence; Work ethics; Unemployment; Quality of life; Health; Adolescents;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetslivet är en av de viktigaste delarna i människors livssituation och ett av de viktigaste incitamenten för välfärden i ett samhälle. Stora förändringar har skett för ungdomar beträffande arbetslivet och inträdet i arbetslivet under de senaste decennierna. Bl.a. LÄS MER

 2. 2. Experimental animal models for the study of inflammatory bowel diseases and gastrointestinal anti-inflammatory drugs

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars-Göran Axelsson; Uppsala universitet.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A Large-Scale Facility for Investigation of Intermediate Turbine Ducts: Design, Implementation and Initial Tests

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars-Uno Axelsson; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; diffuser; S-shaped duct; wind-tunnel design; gas turbine; turbofan; annular duct; Intermediate turbine duct;

  Sammanfattning : Intermediate turbine ducts are used in modern multi-spool jet engines for guiding the flow from the high-pressure turbine to the low-pressure turbine. The demand for lighter, more efficient and more environmentally friendly aircraft engines requires the new jet engines to have higher by-pass ratios. LÄS MER

 4. 4. Experimental investigation of the flow field in an aggressive intermediate turbine duct

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars-Uno Axelsson; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; phase-resolved measurements; Intermediate turbine duct; flow visualization; vorticity dynamics; turbulence.; inter-turbine duct; hot-wire anemometry; experiment; 5-hole pressure probe;

  Sammanfattning : Intermediate turbine ducts are used for connecting thehigh-pressure turbine to the low-pressure turbine in turbofan engines. In order to meet the demands for more efficient and environmentally friendly jet engines, future intermediate turbine ducts need to have larger radial off-sets without increasing their length. LÄS MER