Sökning: "comparative"

Visar resultat 1 - 5 av 1753 avhandlingar innehållade ordet comparative.

 1. 1. Hjärtats skrifter : en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim

  Detta är en avhandling från Comparative Literature

  Författare :Jon Helgason; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Johann Wilhelm Ludwig Gleim; Anna Louisa Karsch; Niklas Luhmann; Friedrich Kittler; Silvia Bovenschen; epistolary culture; aesthetics; familiar letter; poetics; enlightenment; role play; Sappho; individualism; canon; Sturm und Drang; gender and writing; Humanities; General and comparative literature; Humaniora; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtats skrifter är en undersökning av brevet som kommunikationsform under 1700-talet. Brevkulturen i 1700-talets Tyskland betraktas som ett av startskotten för vad som brukar kallas den moderna tiden. LÄS MER

 2. 2. Comparative advantages revealed : Experiments with a quadratic programming model of Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Ronny Norén; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [1987]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economic equilibrium; Comparative advantage; Open economy; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. What Role of God and National Curriculum in School life? A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Åsa Brattlund; Mälardalens högskola.; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; Didactics; didaktik; Islamic school; Muslim; Muslim school; Primary school; comparative; islamisk skola; muslim; muslimsk skola; grundskola; jämförande studie; internationell pedagogik; friskola; fristående skola; skolledare; interkulturell; konfessionell skola; religiös skola; religionsundervisning; konfessionell; internationell pedagogik; International Education; comparative study; International Education; independent school; school leader; intercultural; confessional school; faith school; religious education; confessional; school head; islamiska skolor; muslimska skolor; grundskolor; konfessionella skolor; religiösa skolor;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a better understanding of principles and ethics that dominate four schools with a Muslim profile, two in Sweden and two in England.The specific objectives of the study are:  to examine educational policies with regard to primary schools with a confessional orientation in Sweden and England; to compare two primary schools with a Muslim profile in Sweden with two such schools in England; and in these four schools to describe and examine the manner in which school heads, teachers and other staff deal with the encounters between the values found in the national curriculum of Sweden and England respectively and the principles and ethics embodied in their private philosophy of life; to describe and examine the views of school heads, teachers and other staff on school leadership and any educational, ideological or personal role model they emulate; to describe and examine the expectations and views of parents with regard to the school with a Muslim profile; and describe the views of the pupils regarding their schools and the norms and values in school and; finally, to examine the attitudes of some local authority politicians in Sweden to MP schools. LÄS MER

 4. 4. Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Astrid Regnell; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Platon; alchemy; conversion; synthesis; Johann Arndt; August Strindberg; devotional literature; Zones of the Spirit; Goethe; literature of meditation; En blå bok; transmutation; transformation; Swedenborg; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Abstract Regnell, Astrid: Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok. Seeing stars in broad daylight. Transformation and Reconciliation in August Strindberg’s Zones of the Spirit. LÄS MER

 5. 5. Att förhålla sig till moderniteten : en studie i Gertrud Liljas författarskap

  Detta är en avhandling från Comparative Literature

  Författare :Maria Nilson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; Cultural Capital; Dialogue; Feminist Literary Theory; Women Authors; Gender; Feminist Theory; Gertrud Lilja; Modernity; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1920-talet och framåt accelererade moderningseringsprocessen på många plan och det svenska samhället kom att allt mer förändras. Följande studie handlar i mycket om hur man på olika sätt kan förhålla sig till den nya tid som kommer. Gertud Lilja var verksam mellan 1924 och 1964. LÄS MER