Sökning: "vuxna andraspråk"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden vuxna andraspråk.

 1. 1. Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Liivi Jakobson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; feedback; adult beginners; second language; Swedish; hermeneutics; teacher perceptions; student perceptions; teacher written feedback; pronunciation; writing;

  Sammanfattning : This compilation thesis serves to fill a research gap in teacher written feedback on second language (L2) writing and pronunciation by focusing on adult beginners of culturally diverse backgrounds. Basically, this thesis seeks to answer three questions: 1. What do teachers focus on and in what manner is feedback given?, 2. LÄS MER

 2. 2. "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" ­­ Om deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Samira Hajjouji Hennius; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Didactics; higher education didactics; communication; deliberative discourse; deliberative attitude; John Dewey; Tomas Englund; heterogeneity; ethnographic data collection methods.; Svenska som andraspråk; Flerspråkhet; Andraspråksinlärning; Didaktik; Tomas Englund; Högskoledidaktik; Deliberativa samtal;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den svenska skolans dubbla uppdrag, det vill säga att möjliggöra för elever att utveckla både ämneskunskaper och ett demokratiskt förhållningssätt, är syftet med denna avhandling att undersöka i vad mån vuxna högskolestudenter med olika språklig och kulturell bakgrund under sin utbildning i svenska som andraspråk förmår lösa gemensamma skrivuppgifter med hjälp av deliberativa samtal, och i vad mån de därigenom också utvecklar ett deliberativt förhållningssätt. Utbildningens dubbla uppdrag är giltigt också för dem. LÄS MER

 3. 3. Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helena Colliander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher identity; initial literacy education; second language teaching; adult education; situated learning; cultural capital; läraridentitet; grundläggande litteracitetsutbildning; andraspråksundervisning; vuxenutbildning; situerat lärande; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to explore what being and becoming a teacher of Literacy Education and Second Language Learning for Adults (LESLLA) mean. The study, which applies situated learning theory combined with some Bourdieuan concepts as thinking tools, seeks to depict how the professional identity of LESLLA teachers can be understood from their memberships in different communities of practice. LÄS MER

 4. 4. L'italiano come prima e seconda (madre)lingua : Indagine longitudinale sullo sviluppo del DP

  Detta är en avhandling från Department of Romance Languages

  Författare :Petra Bernardini; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Italian language and literature; L1 lexicon; two lexicons; syntax; morphology; adult learners; bilingual children; functional categories; parameter setting; universal grammar; weaker language; DP; L2; 2L1; L1; development; acquisition; Italian; Swedish; gender parameter; number; gender; v. d. Craats.; agreement; transfer; definite word order; suffixed article; determiner parameter; N-raising parameter; Italienska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis deals with the development of the DP (the Determiner Phrase) in bilingual first (2L1) and in adult second (L2) language acquisition of Italian, with a focus on a case study of Italian as a second first language. The thesis suggests that the bilingual children and the Swedish adult learners develop the Italian DP differently. LÄS MER

 5. 5. Med främmande bagage : tankar och erfarenheter hos unga människor med ursprung i en annan kultur eller Det postmoderna främlingskapet

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Christina Spännar; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; second language; Immigrant youth; reflexivity; egological intersubjectivity; postmodern; cross-cultural life-world; awareness; identity; enclave culture; status change; Alfred Schutz; Sociology; Zygmunt Bauman; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : The present study is based on interviews with 22 youth and young adults. The perspective is phenomenological, since my aim has been to analyse and describe the everyday world as it presents itself to these young people. LÄS MER