Sökning: "adult learners"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden adult learners.

 1. 1. Learner support for distance learners A study of six cases of ICT-based distance education institutions in China

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Shuting Gao; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learner support; student support; support services; peer support; learner center; collaborative learning; interaction; motivation; critical thinking; creative thinking; deep learning; higher order learning; group learning; small group work; Community of Inquiry CoI ; ICT-based distance learning; Radio and TV University; distance education; Web-based learning; e-Learning; adult education; higher education; International and Comparative Education; internationell och jämförande pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on learner support in Chinese distance education. It draws a picture of Chinese modern distance education, covering the major issues in the field of learner support, and small group work as peer support. LÄS MER

 2. 2. L’acquisition des Catégories Fonctionnelles : Étude comparative du développement du DP français chez des enfants et des apprenants adultes

  Detta är en avhandling från Department of Romance Languages

  Författare :Jonas Granfeldt; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 2L1; L1; L2; DP; comparison; universal grammar; functional categories; bilingual children; adult learners; morphology; syntax; Rizzi; structural economy; categorial uniformity; transfer; definite article; elision; incorporation; maximal projections; heads; development; acquisition; French; Swedish; gender; number; agreement; triggers; French language; Franska språket;

  Sammanfattning : This thesis deals with the development of the DP (the Determiner Phrase) in bilingual first (2L1) and in adult second (L2) language acquisition of French. The thesis shows that the children and the adult Swedish learners acquire syntactic categories differently: the children follow a structural economy principle in positing as small categories as possible (Rizzi, 1998). LÄS MER

 3. 3. Educational encounters with adult students in difficult learning situations

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Lisbeth Ohlsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; metakognition; kontextuell analys; difficult learning situations; Adult education; hidden potentials for learning; teacher-student interaction; dialogue and diagnosis; contextual analysis; metacognition; inclusive education; life-world; dialog och diagnos; dolda resurser för lärande; livsvärldsperspektiv; interaktion mellan lärare och studerande; inkluderande undervisning; svåra lärandesituationer; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en retrospektiv studie av författarens pedagogiska och psykologiska praktik i Grundläggande Kommunal Vuxenutbildning i södra Sverige. Den grundläggande vuxenutbildningen genomförde i sin uppsökande verksamhet ett projekt vid Samhall AB, ett statsägt företag som producerar varor och tjänster och som har regeringens uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för anställda med funktionshinder. LÄS MER

 4. 4. L'italiano come prima e seconda (madre)lingua : Indagine longitudinale sullo sviluppo del DP

  Detta är en avhandling från Department of Romance Languages

  Författare :Petra Bernardini; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Italian language and literature; L1 lexicon; two lexicons; syntax; morphology; adult learners; bilingual children; functional categories; parameter setting; universal grammar; weaker language; DP; L2; 2L1; L1; development; acquisition; Italian; Swedish; gender parameter; number; gender; v. d. Craats.; agreement; transfer; definite word order; suffixed article; determiner parameter; N-raising parameter; Italienska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar inlärning av italienska som ett av två modersmål (svenska/italienska) hos tvåspråkiga barn och som andraspråk hos svenska vuxna som lär sig italienska i Italien. Särksilt fokus ligger på ett barn som lär sig italienska som ett av två modersmål i Sverige och vi ställer oss frågan om hans italienska kommer att utvecklas som hos italienska enspråkiga barn eller som hos de vuxna inlärarna. LÄS MER

 5. 5. Vuxnas lärande på nätet Betingelser för distansstudier och interaktivt lärande ur ett studentperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

  Författare :Berit Östlund; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer-mediated distance education; Adult learners; Collaborative learning; obstacles and opportunities; Transactional distance; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is a part of a project, “Interactive Learning in Distance Education”, funded by The Swedish Research Council. The overall purpose was, from adult distance learners’ perspective, to describe, analyse and understand factors influencing studies and interactive learning in asynchronous computer-mediated learning environments. LÄS MER