Sökning: "dental caries"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade orden dental caries.

 1. 1. Försök till tidig diagnos av kariessjukdomen

  Författare :Claes-Göran Crossner; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dental caries; caries prediction; caries prevention; lactobacilli; salivary secretion rate;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to find a test for prediction of caries activity which would be useful in routine clinical work.Correlations between oral health, general health, food habits and socioeconomic conditions were investigated in 4- and 8-year-old children. LÄS MER

 2. 2. Dentine caries : acid tolerant microorganisms and aspects on collagen degradation

  Författare :Anders Hedenbjörk Lager; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dental Caries; Collagen; Cariogenic Agents;

  Sammanfattning : Karies är en stor folksjukdom, trots att den både kan förebyggas och behandlas effektivt. Om man inte ingriper preventivt och låter det naturliga förloppet råda, kommer kariesangreppet till slut att bryta igenom emaljen och involvera även den underliggande dentinvävnaden. LÄS MER

 3. 3. On caries prevalence and school-based fluoride programmesin Swedish adolescents

  Författare :Ulla Moberg Sköld; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Adolescents; approximal caries; caries epidemiology; caries incidence; caries prevalence; caries progression; fluoride mouth rinse; fluoride varnish; population-based caries prevention;

  Sammanfattning : Dental caries on approximal tooth surfaces in adolescents is still a problem in Sweden, as well as in many other industrialised countries. The aims of the present thesis were therefore: 1) to study whether caries prevalence is underestimated, 2) to evaluate the effect of cessation of fluoride mouth rinse (FMR) programmes in schoolchildren with low caries prevalence, and 3) to reconsider the school as an arena for population-based fluoride (F) varnish and FMR programmes in order to minimise caries development in 13-16-year-olds. LÄS MER

 4. 4. Fluoride varnish programmes for adolescents at school – caries, conceptions and costs

  Författare :Eva-Karin Bergström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :adolescents; approximal caries; caries incidence; caries increment; caries prevalence; cost-analysis; dental nurse; fluoride varnish; oral health promotion; phenomenography; population-based; school programme;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study the effects on caries, conceptions and costs of school-based fluoride varnish programmes for adolescents in Sweden. Paper I was a 3.5-year randomised controlled study of 1,143 adolescents, in a low caries prevalence area. LÄS MER

 5. 5. I väntan på tandvård : Hur tandrötan blev politik

  Författare :Christer Lindblom; Bengt Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dentistry; dental profession; historical development; professionialization; dental caries; social problems; politics; tandvård; tandvårdsorganisation; historia; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis deals with the political history of dental caries and the evolution of professional dental care in Sweden. For centuries tooth decay was considered an unavoidable nuisance for the individual. During the decades around 1900 dental caries was gradually defmed as a social problem and a preventable national disease. LÄS MER