Sökning: "Oral hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden Oral hälsa.

 1. 1. Snuff use and oral health among young ice-hockey players : Implications for oral health promotion

  Författare :Margot Rolandsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; adolescence; grounded theory; health promotion; ice-hockey; intervention; oral health; smokeless tobacco; smoking; snuff; snuff lesions; sports; tobacco; Dental Hygiene; Oral hälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dental anxiety among 15-year-olds : Psychosocial factors and oral health

  Författare :Agneta Stenebrand; Ulla Wide Boman; Magnus Hakeberg; Henrik Jansson; Tiril Willumsen; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescents; cross-sectional; dental anxiety; experiences of dental care; oral health; prevalence; psychosocial factors; Erfarenheter av tandvård; oral hälsa; prevalens; psykosociala faktorer; tandvårdsrädsla; tvärsnittsstudie; ungdomar;

  Sammanfattning : AIM: The overall aim of this thesis was to examine the associations between dental anxiety, experiences of dental care, psychosocial factors and oral health among 15-year-olds, and to analyse changes in the prevalence of dental anxiety over time.MATERIALS AND METHODS: The thesis was based on two cross-sectional epidemiological studies in Jönköping, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Oral health in an outpatient psychiatric population : oral status, life satisfaction, and support

  Författare :Karin Persson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oral Health; Psychiatric Outpatients; Life Satisfaction; Oral health Related Quality of Life; Quality of Life; Oral Status; Social Services; Qualitative study; Cross-Sectional Study; Multiple Linear Regression;

  Sammanfattning : Oral health has generally improved in Sweden over the past 30 years. Investigations of living conditions have indicated that people with chronic mental health problems requiring psychiatric services diverge from that pattern. LÄS MER

 4. 4. Dental- and nursing care collaborations in Sweden – A way to support nursing staff in oral hygiene care for older people

  Författare :Isabelle Johansson; Ulrika Lindmark; Cristina Joy Torgé; Annica Almståhl; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oral health; older people; oral hygiene; nursing care; nursing staff; interprofessional collaboration; Dental Hygiene; Oral hälsa;

  Sammanfattning : Background: Oral health is an integral part of the general health and quality of life. Yet oral health among older people requiring nursing care is often poor. Despite this group’s frequent contact with health care services, they tend to lose contact with dental care. LÄS MER

 5. 5. Oral health, experiences of oral care, associated factors, and mortality among older people in short-term care

  Författare :Susanne Koistinen; Anna Ehrenberg; Lena Olai; Katri Ståhlnacke; Ulrika Lindmark; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; older people; oral care; oral health; oral health-related quality of life; self-perceived; short-term care; swallowing dysfunction; mortality; Hälsa och välfärd; Health and Welfare; Care Sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Objective: The overall aim of this thesis was to describe oral health and oral health-related quality of life (OHRQoL), to compare self-perceived oral health with professional assessment, and to examine associated factors of importance for oral health, experiences, and mortality among older people in short-term care. Paper I describes oral health, daily oral care, and related factors among older people in short-term care and compares the older people’s self-perceived oral health with professional assessment of oral health. LÄS MER