Sökning: "Bo Setterlind"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Bo Setterlind.

 1. 1. På väg in i femtiotalet : en studie i Lars Forssells, Folke Isakssons och Bo Setterlinds tidiga lyrik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Akademilitt

  Författare :Lennart Hagerfors; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Forssell; Lars; 1928-2007; Isaksson; Folke; 1927-2013; Setterlind; Bo; 1923-1991; Svensk poesi; historia; 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jag spelar er förväntan : självdramatisering i Paul Anderssons diktverk Berättarna

  Detta är en avhandling från Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Författare :Paul Tenngart; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Oscar Wilde; Bo Setterlind; Romanticism; Arthur Rimbaud; Birgitta Stenberg; Romantic poetics; biography; authorial legend; Grupp Metamorfos; neo-Romanticism; Swedish 1950 s; Swedish 20th century poetry; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Being one of the central poets in the Swedish neo-Romantic movement of the early 1950's, Paul Andersson (1930-1976) was surrounded by a bright authorial aura even before he published his first poems at the age of 21. In 1953, Andersson's reputation became nationwide when the influential poet and critic Karl Vennberg declared him to be a genius. LÄS MER