Sökning: "rationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet rationalism.

 1. 1. Humanism mot rationalism : Mora 1890-1970: om två förhållningssätt och deras betydelse i småstadens planeringshistoria

  Författare :Lennart Thorslund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ny väg till nya vägar och järnvägar : Finanseringspragmatism och planeringsrationalism vid beslut om infrastrukturinvesteringar

  Författare :John Hultén; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pragmatism; rationalism; railway investments; road investments; transport infrastructure; co-financing; alternative financing; investment planning; planning; Decision-making process;

  Sammanfattning : Investment planning is a decision-making process with specific characteristics. It is often seen as a rational quest for solutions that are in the public interest, and the dominant discourse tends to be technical and economic. LÄS MER

 3. 3. The Europeanisation of Foreign Aid Policy : Slovenia and Latvia 1998-2010

  Författare :Peteris Timofejevs Henriksson; Torbjörn Bergman; Péteris Timofejevs Henriksson; Sten Berglund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Europeanization; foreign aid policy; Central and Eastern Europe; Latvia; Slovenia; Rationalism; Constructivism; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Politics; Economy and the Organization of Society; Europeanisation; foreign aid policy; Rationalism; Constructivism; conditionality; identification and social influence; Central and East European countries; Latvia; Slovenia.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Urban renewal planning versus local values : a study of modern urban policy and renewal processes and of their impact on a local community : with reference to the case of Gröna Gatan in Göteborg

  Författare :A. Reza Kazemian; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :Town planning; rationalism; dislocation; building act; architecture; urbanization; urban culture; conservation; demolition; urban renewal; functionalism; local community; modernism; social values;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om kyrklundheten : Värde, kunskap och skrivande i Willy Kyrklunds Om godheten

  Författare :Johan Sahlin; Margareta Petersson; Fredrik Stjernberg; Anders Pettersson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kyrklund; naturalism in ethics; ethical dilemmas; personal identity; self-reflexive literature; metafiction; rhetoric; hybrid genre; essay genre; essayism; philosophy and literature; epistemology; empiricism; rationalism; logical empiricism; Kaila; Darwinism; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The quest for certainty is a constant theme in the works of Swedish-Finnish author Willy Kyrklund. This quest is communicated both explicitly in essayistic prose articles and implicitly as a theme in his works of fiction. LÄS MER