Sökning: "interplay"

Visar resultat 1 - 5 av 1239 avhandlingar innehållade ordet interplay.

 1. 1. Knowledge interplay : user-oriented research dissemination through synthesis pedagogics

  Författare :Thomas Tydén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om lärande i verksamhetsanknutna samtal : En studie i prat och om lärande i möten på en arbetsplats

  Författare :Monica Bjerlöv; Magnus Söderström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discourse; spontaneous unplanned learning; variations; change; interplay; decentering; public authority; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis describes the spontaneous, unplanned learning of the participants in workbased discourses. We follow the activities of ten participants in five workbased discourses at a public authority.The study uses a qualitative method and its theoretical foundation is a constructivist and intentional perspective on learning. LÄS MER

 3. 3. Affärsrådgivning : samspel mellan entreprenör och experter

  Författare :Torbjörn Ljungkvist; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; kompetensstöd; Expertpanel; Tillväxt; entreprenörskap; Språngbräda; affärsrådgivning; nyföretagande; samverkansmönster; gruppolarisering; riskkapital; orsakssammanhang; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : A frequent subject in the domestic as well as in the international political debate is the discussion about economic growth. In these discussions entrepreneurship is often pointed out as one of the most important factors for economic growth. LÄS MER

 4. 4. Protein structure dynamics and interplay : by single-particle electron microscopy

  Författare :Hans Elmlund; Hans Hebert; José Maria Carazo; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biophysics; biochemistry; molecular; Biophysical chemistry; Biofysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Single-particle cryo-electron microscopy (cryo-EM) is a method capable of obtaining information about the structural organization and dynamics of large macromolecular assemblies. In the late nineties, the method was suggested to have the potential of generating “atomic resolution” reconstructions of particles above a certain mass. LÄS MER

 5. 5. Samtal med den värdefulla naturen : Ett studium av miljöetiken hos Knud Lõgstrup, Holmes Rolston III och Hans Jonas

  Författare :Staffan Kvassman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Anthropocentrism; biocentrism; instrumental value; intrinsic value; value nihilism; objective value; correspondence theory; moral realism; absolute human dignity; deductive knowledge; inductive knowledge; cosmophenomenology; science; creation theology; sensation; disposition; appealing nature; interplay; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics;

  Sammanfattning : This thesis has three aims. One aim is to explain and analyse the environmental ethics of Rolston, Jonas and Lögstrup. A second aim is to compare and criticize their environmental ethics. A third aim is to put forward a personal proposal for an acceptable formulation of a weakly biocentrical environmental ethic. LÄS MER