Sökning: "Kyrklund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Kyrklund.

 1. 1. En himmel av sten : Willy Kyrklund och det grekiska

  Författare :Thomas Sjösvärd; Björn Sundberg; Roland Lysell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Willy Kyrklund; antiquity; philology; myth; literary geography; hermeneutics; Adorno; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate the notion of the ‘Greek’ in the work of Willy Kyrklund [1921–2009].Kyrklund authorship can be interpreted as a dialogue with the mythology and literature of ancient Greece. LÄS MER

 2. 2. Smoking and pregnancy : With special reference to preterm birth and the feto-placental unit

  Författare :Nina Kyrklund-Blomberg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Smoking; Preterm birth; Very preterm birth; Onset of delivery; Placental abruption; Perinatal death; Smoking; Preterm birth; Very preterm birth; Onset of delivery; Placental abruption; Perinatal death; Pulse wave; Vessel stiffness; Echo-tracking system.;

  Sammanfattning : Objective: To study maternal smoking in pregnancy in relation to preterm birth, placental abruption and perinatal mortality in pregnancies with placental abruption, and to pulse wave characteristics in fetal aorta. Methods: Two cohort studies with data on single births obtained from the Swedish Medical Birth Registry (N=311 977 and N=795 459, respectively). LÄS MER

 3. 3. Cypressens dubbla skugga : Willy Kyrklund och det grekiska

  Författare :Thomas Sjösvärd; Björn Sundberg; Anders Mortensen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kyrklund; antiquity; modernism; hermeneutics; myth; Kyrklund; antiken; modernism; hermeneutik; mytologi; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Willy Kyrklund (1921–2009) anknyter i en betydande del av sina verk till såväl det gamla som det moderna Grekland. I avhandlingen gör nedslag i ett antal av dessa verk, men även Kyrklundforskningen i stort diskuteras. LÄS MER

 4. 4. Om kyrklundheten : Värde, kunskap och skrivande i Willy Kyrklunds Om godheten

  Författare :Johan Sahlin; Margareta Petersson; Fredrik Stjernberg; Anders Pettersson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kyrklund; naturalism in ethics; ethical dilemmas; personal identity; self-reflexive literature; metafiction; rhetoric; hybrid genre; essay genre; essayism; philosophy and literature; epistemology; empiricism; rationalism; logical empiricism; Kaila; Darwinism; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The quest for certainty is a constant theme in the works of Swedish-Finnish author Willy Kyrklund. This quest is communicated both explicitly in essayistic prose articles and implicitly as a theme in his works of fiction. LÄS MER

 5. 5. Rivalitet, våld, revolt : Kain och Abel hos Willy Kyrklund, Bengt Anderberg, Lars Gyllensten

  Författare :Jonas Andersson; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER