Urban renewal planning versus local values : a study of modern urban policy and renewal processes and of their impact on a local community : with reference to the case of Gröna Gatan in Göteborg

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.