Sökning: "HR transformation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden HR transformation.

 1. 1. Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare

  Författare :Per Thilander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personell work; line managers; HR professionals; interaction; interplay; HR transformation; shared service; institutional theory; rationalism; relationism; case study; armed forces;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samarbete mellan kund och företagshälsovård : Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

  Författare :Lisa Schmidt; Lotta Dellve; Ann-Beth Antonsson; Håkan Alm; Jan Johansson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational health services; client customer; collaboration; preventive occupational health and safety management; NPM; HR; mechanism; Företagshälsovård; kund; samarbete; förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete; NPM; HR; mekanism; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare när det saknas kunskap och kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) anlita en företagshälsovård (FHV) eller liknande resurs. Detta bygger på en programteori där FHV förväntas vara den externa resurs som behövs för arbetsgivare och arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER

 3. 3. Oral leukoplakia, human papillomavirus and cancer transformation : Factors related to human papillomavirus infection and cell proliferation

  Författare :Jonas Sundberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; potentially malignant oral disorders; HPV; recurrence;

  Sammanfattning : Oral leukoplakia (OL) is clinically diagnosed as a white oral lesion that cannot be scraped of or diagnosed as any other type of oral lesion. OL has the potential to transform into oral squamous cell carcinoma (OSCC). The gold standard treatment is a combination of surgical excision if possible, and surveillance. LÄS MER

 4. 4. Early events of EBV mediated B cell transformation

  Författare :Katja Pokrovskaja; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; EBV; EBNA; p53; LMP-1; BL; GC; pNDCFs;

  Sammanfattning : Epstein-Barr virus (EBV) efficiently immortalizes B cells in vitro leading to the establishment of lymphoblastoid cell lines (LCLs). Genes encoding RB and p53 are frequently deleted or mutated in human tumors. EBV immortalized LCLs, however, retain both genes in their wild type state. LÄS MER

 5. 5. New diagnostic and prognostic methods to improve the effectiveness of cervical cancer screening

  Författare :Maria Persson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HR HPV DNA;

  Sammanfattning : This thesis has made use of real-life clinical practice to provide guidance for secondary prevention of cervical cancer. We combined epidemiological, virological and biostatistical investigations using HPV DNA and HPV E6/E7 mRNA tests in women who were identified with abnormal findings through the organised cervical cancerscreening programme. LÄS MER