Sökning: "Johan Sahlin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johan Sahlin.

 1. 1. Upsala dess uppkomst och framfarna öden tecknade med afseende på urkunder i stadens privilegiibok. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Henrik August Sahlin af Uplands nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 29 maj 1854. p. v. t. e. m

  Författare :Johan Henrik Schröder; Henrik August Sahlin; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om kyrklundheten : Värde, kunskap och skrivande i Willy Kyrklunds Om godheten

  Författare :Johan Sahlin; Margareta Petersson; Fredrik Stjernberg; Anders Pettersson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kyrklund; naturalism in ethics; ethical dilemmas; personal identity; self-reflexive literature; metafiction; rhetoric; hybrid genre; essay genre; essayism; philosophy and literature; epistemology; empiricism; rationalism; logical empiricism; Kaila; Darwinism; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The quest for certainty is a constant theme in the works of Swedish-Finnish author Willy Kyrklund. This quest is communicated both explicitly in essayistic prose articles and implicitly as a theme in his works of fiction. LÄS MER