Sökning: "relationism"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet relationism.

 1. 1. Kontrasternas rum : Ett relationistiskt perspektiv på valfrihet, segregation och indoktrinerande verkan i Sveriges grundskola

  Författare :Mattias Johnsson; Ulla Johansson; Michael Uljens; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Bourdieu; Correspondence analysis; Educative milieu; Habitus; Segregation; Social milieu; Social space; Relationism; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study segregation within the Swedish school system, with regard to the reformation during the last decades of the 20th century which researchers have described as a system change. After an initial research survey two questions are identified: one which concerns the process of human becoming, and the other concerning segregation, within and between social milieus in a school system. LÄS MER

 2. 2. Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare

  Författare :Per Thilander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personell work; line managers; HR professionals; interaction; interplay; HR transformation; shared service; institutional theory; rationalism; relationism; case study; armed forces;

  Sammanfattning : .... LÄS MER