Sökning: "prothrombin"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet prothrombin.

 1. 1. Interaction of Triglyceride-rich Lipoproteins with Platelets and Vitamin K-dependent Coagulation Factors

  Detta är en avhandling från Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Författare :Ning Xu; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Triglycerides.; Prothrombin; Protein S; Protein C; Platelets; Phospholipids; Metabolism; Lipoproteins; Lipids; Endocytosis; Electron microscopy; Cytochemistry; Coronary heart disease; Blood coagulation factors; Arachidonic acid; Atherosclerosis; Clinical chemistry; Klinisk kemi; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hypertriglyceridemi (förhöjd plasma triglycerid(TG)nivå) är en riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom. Det har föreslagits att relationen mellan fettintag och arterioskleros orsakas av vad som utspelar sig timmarna efter måltid. LÄS MER

 2. 2. Structure and distribution of alpha-1-microglobulin proteins

  Detta är en avhandling från Department of Cellular and Molecular Biology. Sölvegatan 39 22100 Lund

  Författare :Tord Berggård; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Proteins; lysine; chromophore; placenta; immunohistochemistry; albumin; prothrombin; plasma; bikunin; lipocalin; alpha-1-microglobulin; protein HC; enzymology; Proteiner; enzymologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Proteiner har en nyckelroll i praktiskt taget alla biologiska processer. Proteiner har väldigt skilda funktioner, tex. transport och lagring av ämnen, som stödmaterial i vävnad, immunförsvar, samordning av ämnesomsättningen m.m. LÄS MER

 3. 3. Sources of Arachidonic Acid in Platelets, Bone, Marrow and Gastrointestinal Tract

  Detta är en avhandling från Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Författare :Li Zhou; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Phospholipids; Megakaryocyte; Lysophosphatidylcholine; Lipoproteins; Linoleic acid; Intralipid; Interconversion; Gastrointestinal tract; Plasma free fatty acids; Fasting; Dietary fatty acids; Desaturase; Cholesterol; Chylomicron remnant; Chylomicron; Arachidonic acid; Bone marrow; Platelets; Protein S; Prothrombin; Triglycerides.; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism;

  Sammanfattning : This study investigates pathways by which the eicosanoid precursor pools in the platelets, bone marrow and the gastrointestinal (GI) mucosa are acquired and regulated, and in this context some aspects on the interaction between triglyceride (TG)-rich lipoproteins and platelets. 1. LÄS MER

 4. 4. Functional aspects of prothrombin in bone

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine

  Författare :Erik Karlström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Prothrombin (PT) is the inactive zymogen to the serine protease alpha-thrombin which in the coagulation cascade is responsible for clot formation through converting fibrinogen to fibrin. PT has been shown to be present in calcified bone matrix, and alpha-thrombin has been implicated in various bone resorbing disorders of inflammatory origin, such as rheumatoid arthritis and periodontitis. LÄS MER

 5. 5. Studies on warfarin treatment with emphasis on inter-individual variations and drug monitoring

  Detta är en avhandling från Institutionen för biomedicin och kirurgi

  Författare :Abdimajid Osman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Warfarin; VKORC1; Haplotype; Prothrombin time; INR; MEDICINE Chemistry Clinical chemistry; MEDICIN Kemi Klinisk kemi;

  Sammanfattning : Waran används sedan 60 år som blodförtunnande läkemedel för att förebygga eller förhindra progress av blodproppssjukdom. I Sverige behandlas årligen cirka 1 % av befolkningen med waran. I Östergötland uppskattas antal waranpatienter till cirka 3000. Waran hämmar enzymet VKORC1 som ansvarar för vitamin K omsättningen i kroppen. LÄS MER