Sökning: "chromophore"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade ordet chromophore.

 1. 1. Synthesis of Organic Chromophores for Dye Sensitized Solar Cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Daniel Hagberg; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Acceptor; chromophore; donor; dye sensitized solar cells; HOMO and LUMO energy level tuning; linker; organic dye.; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning :  This thesis deals with development and synthesis of organic chromophores for dye sensitized solar cells. The chromophores are divided into three components; donor, linker and acceptor.The development of efficient organic chromophores for dye sensitized solar cells starts off with one new organic chromophore, D5. LÄS MER

 2. 2. Polarization portraits of lightharvesting antennas: from single molecule spectroscopy to imaging

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Rafael Camacho Dejay; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Energy transfer; Single molecule spectroscopy; Exciton; Fluorescence microscopy; Fluorescence polarization; Light-harvesting; Chromophore; Conjugated Polymer; Photosynthesis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Plants, algae and some bacteria are able to harvest solar energy to run chemical reactions by a complex process known as photosynthesis. Crucial molecules in this process are the so-called light-harvesting antennas. LÄS MER

 3. 3. Structure and distribution of alpha-1-microglobulin proteins

  Detta är en avhandling från Department of Cellular and Molecular Biology. Sölvegatan 39 22100 Lund

  Författare :Tord Berggård; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Proteins; lysine; chromophore; placenta; immunohistochemistry; albumin; prothrombin; plasma; bikunin; lipocalin; alpha-1-microglobulin; protein HC; enzymology; Proteiner; enzymologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Proteiner har en nyckelroll i praktiskt taget alla biologiska processer. Proteiner har väldigt skilda funktioner, tex. transport och lagring av ämnen, som stödmaterial i vävnad, immunförsvar, samordning av ämnesomsättningen m.m. LÄS MER

 4. 4. Design, Synthesis and Properties of Organic Sensitizers for Dye Sensitized Solar Cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Karl Martin Karlsson; KTH.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Acceptor; chromophore; donor; dye; sensitized; energy level; HOMO LUMO; linker; phenoxazine; sensitizer; solar cell; triphenylamine; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Organic synthesis; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Organisk syntes;

  Sammanfattning : This thesis gives a detailed description of the design and synthesis of new organic sensitizers for Dye sensitized Solar Cells (DSCs). It is divided in 7 chapters, where the first gives an introduction to the field of DSCs and the synthesis of organic sensitizers. LÄS MER

 5. 5. Quantum Chemical Modeling of Dye-Sensitized Titanium Dioxide Ruthenium Polypyridyl and Perylene Dyes, TiO2 Nanoparticles, and Their Interfaces

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria J. Lundqvist; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quantum chemistry; density functional theory; chromophore; nanocrystal; interface; photoexcitation; triplet state; surface electron transfer; electronic coupling strength; Kvantkemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Theoretical chemistry Quantum chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Teoretisk kemi Kvantkemi;

  Sammanfattning : Quantum chemical calculations have been used to model dye-sensitized nanostructured titanium dioxide systems that can be used in solar cells for solar energy to electricity conversion. Structural, electronic and spectral properties of isolated dyes and both bare and dye-sensitized TiO2 have been calculated with density functional theory, providing detailed information about both the separate parts and the dye-TiO2 interface. LÄS MER