Sökning: "Metabolism"

Visar resultat 1 - 5 av 2035 avhandlingar innehållade ordet Metabolism.

 1. 1. Endocannabinoid metabolism the impact of inflammatory factors and pharmacological inhibitors

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jessica Karlsson; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endocannabinoid; anandamide; 2-AG; fatty acid amide hydrolase; cyclooxygenase-2; prostate cancer; catabolism; inflammation; inflammatory factors;

  Sammanfattning : The endocannabinoid (eCB) system is an endogenous signaling system consisting of ligands (referred to as endocannabinoids, eCBs), receptors and metabolic enzymes. The eCB system is involved in homeostatic control of a variety of biological functions such as neuronal signaling, mood, appetite and pathological conditions such as pain, inflammation and tumour progression. LÄS MER

 2. 2. Metabolic Engineering of the Central Carbon Metabolism in Streptococcus thermophilus for Enhanced Exopolysaccharide Production

  Detta är en avhandling från Applied Microbiology (LTH)

  Författare :Malin Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; Biotechnology; Bioteknik; Biokemisk teknik; Biochemical technology; Analytisk kemi; Analytical chemistry; metabolism; Biokemi; Metabolism; mykologi; Biochemistry; virologi; Mikrobiologi; bakteriologi; virology; mycology; bacteriology; Streptococcus thermophilus; Microbiology; Metabolic engineering; Lactic acid bacteria; Exopolysaccharides; Central carbon metabolism;

  Sammanfattning : The lactic acid bacterium, Streptococcus thermophilus, is used in the dairy industry in mixed cultures with Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus for the production of yoghurt. Many strains of S. thermophilus produce exopolysaccharides (EPSs) which affect the texture and viscosity of fermented food products. LÄS MER

 3. 3. Control of metabolism and hormone secretion from pancreatic alpha and beta cells

  Detta är en avhandling från Molecular Metabolism

  Författare :Jelena Stamenkovic; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CLOCK genes; insulin; glucagon; metabolites; mitochondria; knock out;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom. Hos friska individer producerar beta och alpha cellerna i bukspottkörteln insulin och glukagon, de viktigaste hormonerna för att reglera blodglukos¬koncentrationen. Insulin utsöndras som svar på förhöjda blodglukosnivåer. LÄS MER

 4. 4. Examining the role of metabolism in Myc-driven tumorigenesis

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology)

  Författare :Tacha Zi Plym Forshell; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cancer; Myc; metabolism; polyamines; spermidine synthase; glycolysis; lactate dehydrogenase; serine metabolism; Phgdh; folate metabolism; Shmt; Pim kinase; Pim-3 Kinase; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi;

  Sammanfattning : Myc transcriptionally regulates genes involved in processes such as cell proliferation, metabolism, differentiation, and angiogenesis.  MYC expression is deregulated in many types of human cancer; therefore discovering the mechanisms behind MYCs role in tumorigenesis is essential. LÄS MER

 5. 5. Search for molecular and metabolic mechanisms contributing to impaired β-cell function

  Detta är en avhandling från Units of Epigenetics and Diabetes and Molecular Metabolism, Department of Clinical Sciences, Malmö

  Författare :Siri Malmgren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIF-1α; oxygen consumption; β-cell; Insulin secretion; Type 2 Diabetes; mitochondrial metabolism; metabolic profiling; Lipotoxicity; Histone acetylation; Histone methylation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en endokrin sjukdom som också kallas sockersjuka. Den kännetecknas av förhöjda mängder socker i blodet. Halten av socker i blodet, blodsockret, styrs av hormonet insulin, som produceras av β-celler i Langerhanska öar i bukspottskörteln. LÄS MER