Sökning: "medication reconciliation"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden medication reconciliation.

 1. 1. A systematic approach to improving pharmacotherapy in the elderly

  Detta är en avhandling från Clinical Chemistry and Pharmacology, Dept of Laboratory Medicine

  Författare :Anna Bergkvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medication reconciliation; medication report; medication errors; LIMM; inpatients; hospital discharge; elderly; Clinical pharmacy; drug related problem; medication review;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den äldre befolkningen i Sverige ökar i antal och med det ökar även antalet äldre med många sjukdomar som behöver läkemedel. Personer som är 75 år eller äldre utgör 9% av Sveriges befolkning men använder mer än 25% av alla läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Clinical pharmacy services within a multiprofessional healthcare team

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Lina Hellström; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical pharmacy services; pharmacist; medication review; medication reconciliation; medication errors; drug-related problems; inappropriate prescribing; elderly; inpatients; patient readmissions; hospitalisation; multiprofessional; patient care team; continuity of patient care; Klinisk farmaci; farmaceut; läkemedelsgenomgång; läkemedelsavstämning; läkemedelsfel; läkemedelsrelaterade problem; olämpliga läkemedel; äldre; återinläggning; sjukhusinläggning; multiprofessionell; vårdteam; kontinuitet i vården; Biomedicinsk vetenskap; Biomedical Sciences;

  Sammanfattning : Background: The purpose of drug treatment is to reduce morbidity and mortality, and to improve health-related quality of life. However, there are frequent problems associated with drug treatment, especially among the elderly. LÄS MER

 3. 3. Improving the Quality and Safety of Drug Use in Hospitalized Elderly Assessing the Effects of Clinical Pharmacist Interventions and Identifying Patients at Risk of Drug-related Morbidity and Mortality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Alassaad; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adverse drug events; inappropriate prescribing; medication errors; polypharmacy; medication reconciliation; medication review; patient drug counseling; multi-dose dispensed drugs; risk-estimation; multiprofessional collaboration; prediction model; quality measure; rehospitalization;

  Sammanfattning : Older people admitted to hospital are at high risk of rehospitalization and medication errors. We have demonstrated, in a randomized controlled trial, that a clinical pharmacist intervention reduces the incidence of revisits to hospital for patients aged 80 years or older admitted to an acute internal medicine ward. LÄS MER

 4. 4. Effects of Clinical Pharmacists' Interventions on Drug-Related Hospitalisation and Appropriateness of Prescribing in Elderly Patients

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrika Gillespie; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drug-related problems; medication review; appropriateness of prescribing; quality of prescribing; hospitalisation; pharmacist; clinical pharmacy; inter-professional relationships; collaboration; medication error; medication reconciliation; multidose-dispensed medications; prescription errors; transition of care; Pharmaceutical Science; Farmaceutisk vetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to evaluate clinical pharmacist interventions with the focus on methods aiming to improve the quality of drug therapy and increase patient safety. Adverse drug events caused by medication errors, suboptimal dosages and inappropriate prescribing are common causes of drug-related morbidity and mortality. LÄS MER

 5. 5. Inner strength among the oldest old a good aging

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Björn Nygren; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aged; aging; development; health; inner strength; oldest old; resilience; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to describe, explore and illuminate inner strength among the oldest old. The thesis has a salutogenic perspective where strengths and health are in the foreground instead of weakness and ill health. The thesis is part of The Umeå 85+ study and comprises four studies with both quantitative and qualitative data. LÄS MER