Sökning: "Protein S"

Visar resultat 1 - 5 av 1226 avhandlingar innehållade orden Protein S.

 1. 1. Unravelling protein stability and aggregation

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Tanja Weiffert; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; protein stability; protein aggregation; amyloid beta peptide; protein stabilization; split GFP; monellin; secretagogin; ; aggregation kinetics; toxicity; aggregation mechanism; coaggregation;

  Sammanfattning : Proteiner är fascinerande makromolekyler som är fundamentala för alla levandeorganismer. De utgör byggstenar i våra celler, ansvarar för transport och signalering både inom och mellan våra celler, utgör en del av vårt immunförsvar och katalyserar bildningen av andra molekyler. LÄS MER

 2. 2. Vitamin K-dependent protein S - studies of synthesis, structure and function

  Detta är en avhandling från Clinical Chemistry, Malmö

  Författare :Sofia Somajo; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; C4b-binding protein; coagulation; microparticles; protein C; protein S; structure; tissue factor pathway inhibitor;

  Sammanfattning : This thesis is based on four projects with the overall aim to investigate vitamin K-dependent protein S functions in relation to its structure. The anticoagulant functions of protein S can be divided in three: 1) cofactor for activated protein C (APC), 2) cofactor for tissue factor pathway inhibitor (TFPI) and 3) APC and TFPI-independent anticoagulant functions. LÄS MER

 3. 3. Protein Interactions Involving the Laminin G-type Domains of Vitamin K-dependent Protein S

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Chemistry, Lund University

  Författare :Petra Evenäs; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; tyrosine phosphorylation.; Sky receptor; SHBG-like region; protein S; G domain; Gas6; Activated protein C; C4b-binding protein; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi;

  Sammanfattning : The studies described in this thesis focus on the involvement of the two laminin G-type domains of vitamin K-dependent protein S in various biological contexts. The G-type domains are located in the C-terminal sex-hormone-binding globulin (SHBG)-like region. LÄS MER

 4. 4. The relation of allergy to otitis media with effusion : Clinical and histochemical studies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David S. Hurst; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Allergy; eosinophil cationic protein; otitis media with effusion; skin testing; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Clinical Chemistry; klinisk kemi;

  Sammanfattning : Otitis media with effusion (OME) is the major form of chronic relapsing inflammatory disease of the middle ear, constitutes the most common diagnosis for chldren under 15 years old and is the major cause of auditory dysfunction in pre-school children. The aim of these studies was to determine the role of allergy in the pathogenesis of middle ear effusion that persists longer than 2 months. LÄS MER

 5. 5. The middle ear The inflammatory response in children with otitis media with effusion and the impact of atopy : clinical and histochemical studies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David S. Hurst; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Allergy; atopy; eosinophil cationic protein; IL-5; tryptase; otitis media with effusion; in vitro testing; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : Otitis media with effusion (OME) is the major form of chronic relapsing inflammatory disease of the middle ear, constitutes the most common diagnosis for children under 15 years old and is the major cause of auditory dysfunction in pre-school children. OME is a disease more commonly found in allergic children. LÄS MER