Sökning: "Music Production"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden Music Production.

 1. 1. Modeling Music Studies of Music Transcription, Music Perception and Music Production

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anders Elowsson; Anders Friberg; Pawel Herman; Anders Askenfelt; Gerhard Widmer; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Music Information Retrieval; MIR; Music; Music Transcription; Music Perception; Music Production; Tempo Estimation; Beat Tracking; Polyphonic Pitch Tracking; Polyphonic Transcription; Music Speed; Music Dynamics; Long-time average spectrum; LTAS; Algorithmic Composition; Deep Layered Learning; Convolutional Neural Networks; Rhythm Tracking; Ensemble Learning; Perceptual Features; Representation Learning;

  Sammanfattning : This dissertation presents ten studies focusing on three important subfields of music information retrieval (MIR): music transcription (Part A), music perception (Part B), and music production (Part C).In Part A, systems capable of transcribing rhythm and polyphonic pitch are described. LÄS MER

 2. 2. Musikproduktion med föränderliga verktyg : en pedagogisk utmaning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH Förlaget

  Författare :Jan-Olof Gullö; Cecilia Kärnefelt Hultberg; Øivind Varkøy; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; desktop music production; gender; music education; music production; the Bologna process; the millennials; university teaching; musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The Millennials, today’s pupils and students, is the first generation to grow up with tools for interactive communication and media production. Many students choose to study music production in higher education establishments. Therefore music production is an emerging subject and important research topic. LÄS MER

 3. 3. Att göra plats för traditioner. Antagonism och kunskapsproduktion inom folk- och världsmusik Constructing Place through Traditions: Antagonism and Knowledge Production within Folk and World Music Education

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Ingrid Hedin Wahlberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Higher Music Education; Folk and World Music; Discourse; Pastoral Power; Imaginary Geographies; Representation; Antagonism;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically examine the educational area of folk and world music within higher education in Sweden, with a focus on questions of knowledge, power, and governance. The study is ethnographic and the data were produced in the 2016–2017 period through observations of lessons, concerts, and examinations in three educational environ- ments, and through interviews with teachers and students. LÄS MER

 4. 4. Att iscensätta lärande - lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Els-Mari Törnquist; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; externalization; performance; participation; community; collective; individual; creating; learning; æsthetics; a musical production ; context; social; artistic; Music education; pedagogical work; Pedagogik; Pedagogy and didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The present thesis examines the meeting between the artistic and the pedagogical dimensions in the work of teachers. The main aim is to describe the learning in practice, emerging from a collective creative process. The point of departure is teachers' experience of a musical-production as part of the pedagogical work in school. LÄS MER

 5. 5. "Music from the backyard" Hagström's music education

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ketil Thorgersen; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aesthetic subjects - Music; Estetiska ämnen - Musikvetenskap; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : "Music from the backyard": Hagström's music education, is a PhD thesis that investigates the music education that the company Hagström ran from 1946 to 1983. The aim of the thesis is to investigate and recreate Hagström's music educational history from a Deweyan pragmatist point of departure. LÄS MER