Sökning: "Erik Lindegren"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Erik Lindegren.

 1. 1. Historien i politiken : Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990-1994

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erik Axelsson; Jan Lindegren; Åsa Linderborg; Torbjörn Nilsson; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; history of historiography; identity; contemporary history; political history; historical culture; narrative; use of history; Sweden; Norway; European Union; political rhetoric; Swedish history; Norwegian history; European history; Swedish historians; Norwegian historians; debate on EU-membership; 20th century; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : In this dissertation the use of history in public debate in Norway and Sweden in relation to membership in the European Union (EU) 1990–1994 is examined. The purpose is to contribute with new knowledge about the relationship between politics and writing history, as well as describe the role of history in national and other identities. LÄS MER

 2. 2. Historien i politiken : Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990-1994

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erik Axelsson; Jan Lindegren; Åsa Linderborg; Torbjörn Nilsson; [2006]
  Nyckelord :History; history of historiography; identity; contemporary history; political history; historical culture; narrative; use of history; Sweden; Norway; European Union; political rhetoric; Swedish history; Norwegian history; European history; Swedish historians; Norwegian historians; debate on EU-membership; 20th century; Historia;

  Sammanfattning : In this dissertation the use of history in public debate in Norway and Sweden in relation to membership in the European Union (EU) 1990–1994 is examined. The purpose is to contribute with new knowledge about the relationship between politics and writing history, as well as describe the role of history in national and other identities. LÄS MER

 3. 3. Aniara: Från versepos till opera

  Detta är en avhandling från Corona

  Författare :Johan Stenström; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Erik; Lindegren; verse epic; opera; Martinson; Semiotics; Karl-Birger; Blomdahl; Harry;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 4. 4. Hoppets lyrik : Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen – Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Jenny Björklund; Torsten Pettersson; Anna Williams; Annelie Bränström Öhman; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Ella Hillbäck; Rut Hillarp; Ann Margret Dahlquist-Ljungberg; Maria Wine; Elsa Grave; Erik Lindegren; Karl Vennberg; 1940s; poetry; lyrical modernism; gender; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is twofold: to call attention to three Swedish women poets of the 1940s and to change the image of the Swedish modernist movement of the 1940s as an era of pessimism. During the 1940s lyrical modernism had a definitive breakthrough in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Håkan Sandgren; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; the aesthetics of the post-war era; modernist poetry; lyrical tropes and clichés; intertextuality; the metaphor of the journey; poetry of place; 20th century Swedish poetry; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : My study focuses on the analysis of single poems chosen as paradigmatic of Fole Isaksson's style and poetic vision. This approach is grounded in the belief that there is a certain thematic unity to Isaksson's lyric output, a unity which stems from the poet's constant preoccupation with the relations between the speaker of a poem and external nature, i. LÄS MER