Sökning: "Swedish poetry"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden Swedish poetry.

 1. 1. Bilden som byggsten : Om Lars Gustafssons poetik och lyriska praktik

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Hans Söderström; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Gustafsson; Swedish poetry; Modernism; descriptive poetry; emblematic poetry; pragmatism; pure poetry; image; Imagism; Vorticism; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to reconstruct and describe the implicit poetic theory behind the lyrical practice of the Swedish poet Lars Gustafsson. The overarching inquiry concerns the importance of the poetic image, and the questions posed deals with the author’s views on his own poetry and on his own lyrical method. LÄS MER

 2. 2. Fänad i helgade grifter : svensk djurgravpoesi 1670–1760

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Daniel Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; animal epitaph; funerary poetry; epitaph culture; occasional poetry; panegyric; mock eulogy; rhetoric; genre; subgenre; court poetry; imitatio; tradition; dialogue; baroque; erotic poetry;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishDjurgravpoesi är en form av tillfällespoesi och en subgenre till den vanliga begravningspoesin, som skrevs över människor. Den som skapade förutsättningarna för att denna diktart skulle få fäste i Sverige var änkedrottning Hedvig Eleonoras hovpoet Erik Lindschöld; hans gravdikter över änkedrottningens tikar är sannolikt skrivna på 1670-talet. LÄS MER

 3. 3. De fyra elementen En semantisk motivstudie i Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Ulf Larsson; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; lexical semantics; semantic frame theory; literary stylistics; poetry; Riffaterre; matrix; Barsalou; Swedish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the semantic architecture of the motif complex the four elements, i.e. fire, air, water and earth, in the Swedish poet Gunnar Ekelöf’s poem A Mölna Elegy (1960). The poem belongs to the same polyphonic and quotative-allusive tradition as T. LÄS MER

 4. 4. En svensk harlekinad : Narren som litterärt motiv hos Carl Jonas Love Almqvist, Hjalmar Bergman och Lars Forssell

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Åsa Mälhammar; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fool; jester; clown; Pierrot; Harlequin; puppet theatre; marionette; commedia dell’arte; literary motif; mask; theatrical; literary form of expression; Swedish poetry; Swedish novel; Hjalmar Bergman; C.J.L. Almqvist; Lars Forssell; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History of Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of the thesis emerges out of curiosity as to how something which is essentially theatrical is transferred to a literary form of expression. Against this background the fool has been chosen as a potentially theatrical figure. LÄS MER

 5. 5. Därför berör oss fåglarnas liv Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Peter Hultsberg; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 20th Century Swedish poetry; Lennart Sjögren; ekphrasis; modernist poetry; ecology; stylistic features; the authenticity of poetry; philosophy of religion and existentialism; ethics; poetry of place; K. E. Løgstrup; aestheticism; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines Lennart Sjögren’s conception of life as revealed through his poetry and other written documents. Light is shed on his writings in three chapters, with an Introduction that opens the investigations, and a Conclusion that sums up the findings. LÄS MER