Sökning: "Lars Gustafsson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Lars Gustafsson.

 1. 1. Fitness factors in the collared flycatcher Ficedula albicollis Temm

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Gustafsson; Uppsala universitet.; [1985]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Så skadas barn : epidemiologiska studier av olika faktorers betydelse för uppkomsten av barnolycksfall

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars H. Gustafsson; Uppsala universitet.; [1975]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bilden som byggsten : Om Lars Gustafssons poetik och lyriska praktik

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Hans Söderström; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Gustafsson; Swedish poetry; Modernism; descriptive poetry; emblematic poetry; pragmatism; pure poetry; image; Imagism; Vorticism; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to reconstruct and describe the implicit poetic theory behind the lyrical practice of the Swedish poet Lars Gustafsson. The overarching inquiry concerns the importance of the poetic image, and the questions posed deals with the author’s views on his own poetry and on his own lyrical method. LÄS MER

 4. 4. Fångenskap och flykt Om frihetstemat i svensk barndomsskildring, reseskildring och science fiction decennierna kring 1970

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Svante Landgraf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childhood novels; travelogues; science fiction; futures studies; Lars Gustafsson; Jan Myrdal; Sven Lindqvist; Barndomsskildringar; reseskildringar; science fiction; framtidsstudier; Lars Gustafsson; Jan Myrdal; Sven Lindqvist;

  Sammanfattning : Frihet är ett viktigt tema under nittonhundratalet, kanske särskilt decennierna omkring 1970 med allt vad den tiden innehåller av frigörelsekamp, uppror mot gamla traditioner, individualism och kollektivism. Den här avhandlingen spårar det temat genom tre genrer i den svenska litteraturen, från sextiotalet och framåt: den självbiografiska barndomsskildringen, reseskildringen och science fiction-romanen. LÄS MER

 5. 5. I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Ann Steiner; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sociology of literature; book history; Månadens bok; Bonniers; Sven Delblanc; Kerstin Ekman; popular literature; the Swedish 20th century novel; documentary novels; realism; 1970s; book trade; book clubs; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The present dissertation, I litteraturens mittfåra, deals with book trade, book clubs, and the fiction prose of the 1970s in Sweden. The background to the study is the radical change in Swedish book trade through a far-reaching deregulation of the trade in 1970. LÄS MER