Sökning: "Lars Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden Lars Gustafsson.

 1. 1. Fitness factors in the collared flycatcher Ficedula albicollis Temm

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Gustafsson; [1985]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Så skadas barn : epidemiologiska studier av olika faktorers betydelse för uppkomsten av barnolycksfall

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars H. Gustafsson; [1975]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Design and application of experimental methods for steel sheet shearing

  Detta är en avhandling från Luleå University of Technology

  Författare :Emil Gustafsson; Mats Oldenburg; Lars Karlsson; Per Gradin; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Simulering av klippning i höghållfast stål;

  Sammanfattning : Shearing is the process where sheet metal is mechanically cut between two tools. Various shearing technologies are commonly used in the sheet metal industry, for example, in cut to length lines, slitting lines, end cropping etc. LÄS MER

 4. 4. Historielärobokens föreställningar Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jörgen Gustafsson; Jan Lindegren; Lars Petterson; David Ludvigsson; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history textbook; history teaching; education history; genre pattern; expected identification; educational images; relese study material; compulsory schooling; gender coding; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis sets out to address the question: How is Swedish history put forward as expected identification in history textbooks for the years of compulsory schooling and how did this change during the period 1870-2000? This question is legitimate since the writing of history is a form of meaning-creation that is built through the merging of different components (place, time, actors, objectives, etc.) into a coherent narrative. LÄS MER

 5. 5. Döfstumlärare - specialpedagog - lärare för döva och hörselskadade en lärarutbildnings innehåll och rationalitetsförskjutningar

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Lars - Åke Domfors; Christina Gustafsson; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher of the Deaf; educational history; research on teacher education; rationalities; symbolic interactionism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : (Teacher of the Deaf-Mute – Teacher of Special Education – Teacher of the Deaf and Hard of Hearing. The Content and Rationality Changes of a Teacher Education Program). LÄS MER