Sökning: "Daniel Möller"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Möller.

  1. 1. Fänad i helgade grifter : svensk djurgravpoesi 1670–1760

    Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

    Författare :Daniel Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; animal epitaph; funerary poetry; epitaph culture; occasional poetry; panegyric; mock eulogy; rhetoric; genre; subgenre; court poetry; imitatio; tradition; dialogue; baroque; erotic poetry;

    Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishDjurgravpoesi är en form av tillfällespoesi och en subgenre till den vanliga begravningspoesin, som skrevs över människor. Den som skapade förutsättningarna för att denna diktart skulle få fäste i Sverige var änkedrottning Hedvig Eleonoras hovpoet Erik Lindschöld; hans gravdikter över änkedrottningens tikar är sannolikt skrivna på 1670-talet. LÄS MER