Sökning: "personlig kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden personlig kunskap.

 1. 1. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Solbritt Schyberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; Pedagogy and didactics; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna studie beskrivs och analyseras högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik i högskolans grundutbildning. I anslutning till t.ex. LÄS MER

 2. 2. Interaction between rider, horse and equestrian trainer a challenging puzzle

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Mari Zetterqvist Blokhuis; Södertörns högskola.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; equestrian sport; equestrian cultures; practical knowledge; interspecies relationships; ethics; equestrian teaching; equestrian feel; tacit knowledge; phronesis; ridsport; ridundervisning; praktisk kunskap; etik; ryttarkänsla; fronesis; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This thesis examines the complex and challenging relationships between rider, horse and equestrian trainer in the context of teaching horse riding. What strategies and methods do equestrian trainers use to support the riders’ understanding of, and performance with, their horses? What role is the horse assigned in this form of interaction? Operating at the intersection between practical knowledge and human-animal studies, the thesis adopts an ethnographic approach, and seeks to develop theories of practical knowledge in the practice of teaching riding. LÄS MER

 3. 3. The role of personligt ombud in supporting the recovery process for people with psychiatric disabilities

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Carolina Klockmo; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; case management; psychiatric disabilities; recovery; rehabilitation;

  Sammanfattning : The overall aim was to explore the experiences and knowledge of Personligt Ombud (PO) (a Swedish version of Case Management) and how they relate to the client's recovery as well as their own role of supporting clients in the recovery process. The thesis consists of four original papers (I-IV), and both quantitative and qualitative methods were used. LÄS MER

 4. 4. Everything has its processes, one could say a longitudinal study following students' ideas about transformations of matter from age 7 to 16

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Lena Löfgren; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; longitudinal study; primary education; secondary education; science learning; transformations of matter; the particulate nature of matter; Humanities Social Sciences; longitudinell studie; grundskola; lärande i naturvetenskap; materietransformationer; materiens partikelnatur;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om elevers lärande och meningsskapande i naturvetenskap. Det teoretiska ramverket bygger på Human Constructivism. Detta perspektiv framhåller det unika samspel som äger rum mellan tankar, känslor och handlingar då människor skapar mening. Perspektivet betonar också språkets viktiga roll i lärandeprocesser. LÄS MER

 5. 5. Fluidité, complexité et morphosyntaxe dans la production écrite en FLE

  Detta är en avhandling från Department of Romance Languages

  Författare :Cecilia Gunnarsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; complexity; accuracy; implicit knowledge; explicit knowledge; verbal morphology; morphosyntaxe; simple and complex rules; written production in real time; ScriptLog; fluency; written L2 production; proficiency; guided L2 learning; individual differences; Language learning; Språkinlärning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the development of linguistic proficiency in written production of second-language French. In a longitudinal study of 30 months, we follow the written production of 5 guided learners of French as a second language. LÄS MER