Sökning: "undergraduate education"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden undergraduate education.

 1. 1. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Solbritt Schyberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; Pedagogy and didactics; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna studie beskrivs och analyseras högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik i högskolans grundutbildning. I anslutning till t.ex. LÄS MER

 2. 2. Designing for eAssessment of higher order thinking An undergraduate IT online distance education course in Sri Lanka

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Hakim Usoof; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; Assessment; Distance Education; Higher order thinking; Collaborative learning; Higher education; Plagiarism; Keystroke dynamics; pedagogik; Education; pedagogiskt arbete; educational work; data- och systemvetenskap; Computer and Information Science;

  Sammanfattning : Distance education has seen rapid growth over the recent decades. The rapid development of Information Communication Technology [ICT] has been one of the main drivers of this growth in distance education. However, distance education and ICT themselves posts challenges to both students and educators alike. LÄS MER

 3. 3. Collaborations effect on undergraduate education a study of two policyprograms

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maria Ljunggren; KTH.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governance; policy networks; higher education institutions; public-private partnerships; collaboration; research and teaching links; social capital; Mode 2; Triple helix; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : A shift has occurred in the traditional type of centralised government control to a more multilevel type of governing referred to as governance. The change from government to governance can be illustrated with an emphasis on networks and social capital enhancement. LÄS MER

 4. 4. Participating in Synchronous Online Education

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Stefan Hrastinski; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological sciences; Samhällsvetenskaper; Social sciences; systemteori; Computer-mediated communication; Online participation; Synchronous communication; Online education; Teknik; E-learning; Distance education; Informatics; Informatik; systems theory;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Behovet av utbildning ökar eftersom dagens anställda förväntas vara välutbildade och fortlöpande förkovra sig. Distansutbildning är ett kraftfullt sätt att möta detta behov. Nätbaserad utbildning, vilket enkelt kan definieras som distansutbildning via internet, är den vanligaste typen av distansutbildning. LÄS MER

 5. 5. Science, Language, and Literacy Case Studies of Learning in Swedish University Physics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :John Airey; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; English; Engelsk språkvetenskap; Physics; Fysik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik; Learning; Higher education; Bilingualism; Language choice; Science education; Scientific literacy; Bilingual scientific literacy; Disciplinary discourse; Discourse imitation; Semiotics; Physics Education Research;

  Sammanfattning : This thesis presents an investigation of undergraduate student learning with respect to physics lectures attended in English and Swedish. The work studies three connected areas: student learning patterns, bilingual scientific literacy and disciplinary discourse. LÄS MER