Sökning: "Margareta Ekborg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Margareta Ekborg.

 1. 1. Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? : : en longitudinell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap

  Författare :Margareta Ekborg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; longitudinal stud; scientific conceptions; environmental education; intentional learning; learning projects; interpretation in several contexts; complexity; dilemma; Humanities Social Sciences; student teachers; complex thinking; conceptual understanding;

  Sammanfattning : In this study the concept of sustainable development is discussed and what contribution a science teacher can make. Some scientific concepts relevant for environmental education are defined. To understand the concepts mean to be able to explain phenomena and to be able to use the conceptions as tools when discussing complex environmental issues. LÄS MER

 2. 2. Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? : En longitudinell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap

  Författare :Margareta Ekborg; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER