Sökning: "Margareta Ekborg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Margareta Ekborg.

 1. 1. Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? : En longitudinell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap

  Författare :Margareta Ekborg; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? En longitudinell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Margareta Ekborg; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; student teachers; complex thinking; conceptual understanding;

  Sammanfattning : In this study the concept of sustainable development is discussed and what contribution a science teacher can make. Some scientific concepts relevant for environmental education are defined. To understand the concepts mean to be able to explain phenomena and to be able to use the conceptions as tools when discussing complex environmental issues. LÄS MER

 3. 3. Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? : en longitudinell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Margareta Ekborg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; longitudinal stud; scientific conceptions; environmental education; intentional learning; learning projects; interpretation in several contexts; complexity; dilemma;

  Sammanfattning : In this study the concept of sustainable development is discussed and what contribution a science teacher can make. Some scientific concepts relevant for environmental education are defined. To understand the concepts mean to be able to explain phenomena and to be able to use the conceptions as tools when discussing complex environmental issues. LÄS MER

 4. 4. Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Susanne Engström; Peter Gustafsson; Carina Carlhed; Erik Dahlquist; Margareta Ekborg; [2011]
  Nyckelord :naturvetenskapernas och teknikens didaktik; naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : Energiundervisning inom gymnasiets skolfysik ska enligt kursplaner inbegripa begreppsförståelse, undersökande arbetssätt och fysikkunskaper satta i sammanhang. Dessutom framhåller politiska dokument att fysikundervisningen ska inkludera hållbar utveckling som ett sätt att kontextualisera fysikkunskaper och bidra till elevers handlingskompetens. LÄS MER

 5. 5. The educational challenge in "education for sustainable development" Qualification, social change and the political

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö högskola

  Författare :Helen Hasslöf; Kerstin Sonesson; Margareta Ekborg; Claes Malmberg; Iann Lundegård; Johan Öhman; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : What happens with the aims and purposes of education when sustainability issues of complexity, uncertainty, risk and necessity are to be handled in educational practises? In this thesis Helen Hasslöf analyses how secondary and upper secondary school teachers discuss aims and purposes of their teaching practices in the light of sustainable development as an overarching perspective. Conflicting aims are problematized to discuss purposes of education. LÄS MER